Prawo UE stawia przed Polską ogromne wyzwania. Projekt nowelizacji Dyrektywy EPBD przyjęty w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski większością głosów zakłada, że do połowy 2011 r. Polska zobowiązana będzie do wdrożenia odpowiednich instrumentów finansowych, które pozwolą na sfinansowanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków.

Projekt zmierza do tego, by końca 2016 roku wszystkie nowopowstające budynki charakteryzowały się zerowym zużyciem energii netto (mają produkować tyle samo energii ile zużywają). Państwa Członkowskie mają przyjąć cele dotyczące procentu wszystkich budynków, które osiągną zerowe zużycie energii netto między 2015 i 2020 rokiem. Parlament Europejski planuje głosowanie w drugim czytaniu do końca tego roku. Po przegłosowaniu, znowelizowana Dyrektywa będzie obowiązywała we wszystkich krajach członkowskich UE.

Oprócz instrumentów finansowych niezbędne w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków są wiedza i doświadczenie. Oczywistym pionierem w tym obszarze jest Dania. To właśnie dlatego Ambasada Danii od kilku lat organizuje kampanie prezentujące duńskie rozwiązania i wspierające polskie przedsięwzięcia na rzecz obniżenia zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenia kosztów użytkowania energii. Jednym z partnerów kampanii jest duńska firma VELUX.

W Polsce ponad połowa domów wyposażona jest w okna do poddaszy i to właśnie one mogą być źródłem nie tylko ogromnych oszczędności, ale także źródłem energii. Nasz firma szczyci się skutecznymi metodami efektywnego gospodarowania energią w budownictwie i chce dzielić się swoimi doświadczeniami z Polską. Pokazujemy, że nasze rozwiązania mogą być z powodzeniem zaadaptowane w tradycyjnym budownictwie, przynosząc pożądane rezultaty w zakresie oszczędzania energii - mówi Lidia Mikołajczyk–Gmur - Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Firma VELUX swoją wiedzą techniczną zdobywała na całym świecie między innymi podczas wdrażania projektów energooszczędnych domów modelowych takich jak SOLTAG, dostosowany do warunków krajów o chłodniejszym klimacie, oraz ATIKA, zaprojektowany z myślą o obszarach południowoeuropejskich. W kwietniu w ramach projektu Model Home 2020 VELUX ukończył budowę pierwszego domu (Home for Life, Arhus, Dania) o minimalnym, bliskim zeru, zapotrzebowaniu na energię.

Do końca bieżącego roku powstanie drugi – budynek uniwersytecki w Kopenhadze Green Lighthouse oraz zostanie zakończony projekt Austria House. W Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji budynki zostaną zakończone w 2010 roku. Działania firmy VELUX są odpowiedzią na zmiany klimatu i rosnące zapotrzebowanie na energię.

„Nasza firma proponuje wizję zrównoważonego budownictwa, która w praktyce oznacza neutralne klimatycznie budynki z optymalnym klimatem w pomieszczeniach, świeżym powietrzem i światłem dziennym. Możliwe jest to dzięki rozważeniu budynku jako całości pod kątem jego efektywności energetycznej, strategicznym rozmieszczeniu okien, które zapewniają optymalne zyski ciepła od słońca, wentylację naturalną i światło dzienne  oraz dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia budynku, a także ogrzewania wody” – przekonuje Lidia Mikołajczyk–Gmur.

Energooszczędne projektowanie
Projekty Model Home 2020 tworzono biorąc pod uwagę zarówno korzyści dla mieszkańców (poprawa bilansu energetycznego, komfort), jak i planety (ograniczenie emisji CO2). Nazwa pochodzi od tzw. programu 3x20, w ramach którego państwa UE do roku 2020 postanowiły zredukować emisję gazów cieplarnianych - o 20 proc., zwiększyć efektywność wykorzystania energii – także o 20 proc. oraz zwiększyć wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
- do 20 proc.

Model Home 2020 wykorzystuje materiały i instalacje o najwyższych standardach energetycznych. Strategiczne usytuowanie w budynkach modelowych okien, kolektorów, baterii słonecznych oraz kanałów wentylacyjnych sprawia, że słońce, światło dzienne oraz świeże powietrze zostają zamienione na elektryczność, ciepło, naturalne oświetlenie i wentylację.

Program Model Home 2020 zakłada regularne pomiary zużycia energii - kontrolowane przez sieciowy licznik, które mają na celu uniezależnienie budynku od zewnętrznych źródeł energii.

Dla pomysłodawców projektu równie ważna, jak efektywność energetyczna, jest subiektywna ocena mieszkańców domów i ich samopoczucie, dlatego sztuczne światło elektryczne w domach modelowych będzie jak najczęściej zastępowane naturalnym światłem słonecznym, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie przebywających w pomieszczeniach osób.

Okna zainstalowane nisko pozwolą ludziom swobodnie obserwować świat zewnętrzny, zaś wysoko - dodatkowo doświetlą wnętrze. Próby maksymalizacji naturalnego światła dziennego będą mierzone przy użyciu metodologii programu VELUX Daylight Visualizer 2.

-------------
1  EPBD Energy Performance of Building Directive

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.