Nowelizacja „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 marca 2009 r. przewiduje konieczność ochrony przed hałasem pogłosowym w pomieszczeniach.

Ustawodawca ograniczył obiekty i pomieszczenia, w których wymagana jest ochrona użytkowników przed tym rodzajem hałasu w celu eliminacji jego wpływu na komunikację z wykorzystaniem dźwięku. W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, których funkcja jest związana z odbiorem mowy lub innych pożądanych sygnałów akustycznych, należy stosować odpowiednie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.

Działanie to ma zapewnić uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków akustycznych dla eliminacji wpływu hałasu, w tym hałasu pogłosowego. W pomieszczeniach należy stosować materiały o potwierdzonych własnościach pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą.

Ten zapis w Warunkach technicznych wprowadza na teren Polski wymaganie ochrony przed nadmiernym pogłosem wynikające z akcesu Polski do Unii Europejskiej. Dyrektywa 89/106/EEC dotycząca wyrobów budowlanych w dokumencie interpretacyjnym Wymagania podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem precyzyjnie definiuje wszystkie pięć rodzajów hałasu, przed jakimi należy chronić użytkowników budynków.

Hałas pogłosowy jest hałasem charakterystycznym dla pomieszczeń nieposiadających odpowiedniej chłonności akustycznej wnętrza. Zjawisko to jest związane z brakiem eliminacji odbić dźwięku od ścian, sufitu i podłogi. Fala odbita powraca do ucha z pewnym opóźnieniem powodując zniekształcenie, tworzy zakłócenie dźwięku bezpośrednio docierającego do naszego ucha. Jest to rodzaj hałasu, na który nie zwracano uwagi przez wiele lat.

Głównym czynnikiem zmieniającym warunki pogłosowe w pomieszczeniach jest zwiększenie kubatury wnętrz użytkowych. Nadmierny pogłos jest również jedną ze składowych subiektywnej oceny wnętrza, jego przeznaczenia i właściciela.

W pomieszczeniach z nadmiernym pogłosem i zimnych kolorystycznie wiele osób czuje duży dyskomfort przebywania. Eliminacja nadmiernego pogłosu polega na stosowaniu materiałów dźwiękochłonnych na suficie i powierzchniach ścian.

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

FABRYKA CISZY

www.akustyka.pl

więcej informacji: Świat Szkła 3/2010 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.