2014-03-29-1aPrzepisy dotyczące klas odporności nowych okien oraz okien modernizowanych, przez dodanie urządzeń zwiększających ich odporność na włamanie.

Odporne elementy antywłamaniowe - wkrótce zostanie de facto minimalny wymóg?

Seria norm EN 1627-1630 została opublikowana we wrześniu 2011 r. Ilość prób włamań wzrasta, więc elementy odporne o zwiększonej odporności na włamanie są coraz częściej „zmuszone” wykazać swoją skuteczność nie tylko w testach, ale również w rzeczywistych zastosowaniach. Mechaniczne urządzenia zabezpieczające obecnie zdołały zapobiec 42% wszystkich prób włamań, co świadczy o wysokim praktycznym ich znaczeniu oraz zasadności nowych wymagań normowych i badań testujących.

 

Po tym, jak ilość włamań wzrosła o 8,7% w 2012 r., nawet politycy zaczęli się zastanawiać, czy w Niemczech powinno być obowiązkowe wymaganie dla komponentów stolarki budowlanej, aby miały konstrukcję odporną działanie włamywacza. Na razie jednak ten wariant (obowiązujący np. w Holandii) został odrzucony, ale wyraźna tendencja w kierunku stosowania elementów o zwiększonej odporności na włamanie w projektach budowlanych obecnie bardzo szybko się rozwija.

 

2014-03-28-1

Rys. 1. Prawie co druga próba włamania (42% wg badań niemieckich) nie powiodła się dzięki zastosowaniu mechanicznych urządzeń zwiększających odporność na włamanie. Zalecane są wyroby zbadane i atestowane, możliwa jest również modernizacja standardowych okien przez montowanie dodatkowych okuć zwiększających odporność na włamane w zainstalowanych już oknach (wg DIN 18104-1 i DIN 18104-2), co jest dużo skuteczniejsze od stosowanych niekiedy „niekonwencjonalnych zabezpieczeń” (rys. 1c).

 

Możliwości i ograniczenia

Dodatkowe, szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji ścian odpowiednich do montażu drzwi lub okien o zwiększonej odporności na włamanie podano w EN 1627, co stanowi kolejny krok w kierunku ułatwienia praktycznego wdrażania projektów stolarki opornej na włamanie. Bardzo pozytywna reakcja branży na ten krok potwierdza potrzebę dalszych działań w tym kierunku.

Montaż elementów odpornych na włamanie w ścianach wykonanych z ceramiki poryzowanej – materiału bardzo dobrego pod względem izolacyjności termicznej – jest „problematyczny”, ponieważ mogą nie zostać spełnione minimalne wymagania dotyczące materiału otaczającego montowaną stolarkę w zakresie wytrzymałości na ściskanie. Ale w tym obszarze producenci już pracują, aby wypełnić tę lukę i znaleźć realne rozwiązanie, odpowiednio wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań.

 

2014-03-29-1

Rys. 2. Przykład sforsowanego okna w klasie RC2; „słabym punktem” jest klamka, czy użytkownik, który zostawił klucz w klamce

 

Okna i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie są coraz częściej badane, z wynikiem pozytywnym, również w przypadku okuć „ukrytych” i wbudowanych wewnątrz profili, a także w przypadku wąskich profili ze zredukowanym wzmocnieniem (albo w ogóle bez wzmocnienia). W ten sposób można osiągnąć trudną równowagę między wymaganiami wynikającymi z technologii zabezpieczeń, wizji architektonicznych i potrzeb związanych z oszczędzaniem energii. Uważa się, że zwłaszcza w przypadku zamówień publicznych, wymóg stosowania stolarki z 2 klasą odporności na włamanie, praktycznie powien stać się standardem. Nawet wymagania dotyczące stosowania stolarki osiągającej wyższe klasy odporności nie powinny należeć do rzadkości. Jaka klasa odporności jest potrzebna w danej sytuacji zależy od szeregu czynników.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że w klasach odporności na włamanie miarą zabezpieczenia przed złodziejem jest zawsze czas potrzebny do sforsowania danego elementu. Stuprocentowa ochrona nie jest możliwa – włamywacz dysponujący odpowiednim sprzętem i odpowiednio długim czasem „spokojnego” dzialania jest w stanie pokonać właściwie każde zabezpieczenie. Jednak przy połączeniu mechanicznych urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych, możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiego poziomu zabezpieczenia, nawet w zastosowaniach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Odnotowano rzadkie przypadki włamań występujących pomimo stosowania sprawdzonych komponentów o zwiększonej odporności na włamanie, ale zazwyczaj jest to spowodowane łatwo wytłumaczalnymi i możliwymi do uniknięcia okolicznościami (np. zaniedbaniami uzytkownika). W oknach, na przykład, jest konieczne, aby wszystkie klamki okienne zamykane na klucz były rzeczywiście zamkniete, a klucze wyjęte z zamknięć, aby uniemożliwić, a przynajmniej utrudnić, manipulowanie od zewnątrz.

 

2014-03-29-2

 

Czego wymagają normy i jak wyglądają badania w rzeczywistości?

Pozytywnym efektem ubocznym wzrostu popularności elementów o zwiększonej odporności na włamanie jest poprawa bezpieczeństwa dzieci, dzięki zastosowaniu zamykanych klamek okiennych, chroniących przed niekontrolowanym otwieraniem okien przez małe dzieci, i szkła bezpiecznego, zapewniającego ochronę przed pokaleczeniem w przypadku rozbicia. Podczas testowania komponentów odpornych na włamanie, szyba ze szkła bezpiecznego (z np. klasy P4 A) powinna być po stronie ataku. W praktyce jednak, w normalnych okolicznościach może być umieszczona albo od wewnątrz albo na zewnątrz. Zazwyczaj szkło bezpieczne jest umieszczane na wewnętrznej stronie, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo wewnątrz budynku (np. ochrona dzieci przed zranieniem w przypadku zbicia szyby w dużych drzwiach tarasowych lub balkonowych). Tafla szkła float zamontowana po stronie ataku ma dodatkową zaletę: w czasie zbicia powstają ostre odłamki, które mogłyby zniechęcić włamywacza.

Można zauważyć w tabeli 2, że klasa odporności RC 2 podzielona jest na dwie podklasy. Litera”N” w klasach odporności RC 1 N i RC 2 N oznacza „wg przepisów krajowych” czyli, że rodzaj wymaganego szkła może być określony na poziomie krajowym (w zależności od lokalnych przepisów w danym państwie członkowskim UE).

 

2014-03-30-1

 

W Niemczech, na przykład, może być stosowane normalne szkło bez właściwości zwiększonej odporności na atak. Oznacza to, że „normalną klasę 2” uzyskuje się wtedy, gdy zapewnia się podstawowe zabezpieczenie przed podważeniem skrzydła okiennego, ale jednocześnie umożliwia zastosowanie w oknie zwykłego szkła. Jednak mocowanie szkła i konfiguracja tafli szklanych w szybie zespolonej, stanowiącej oszklenie okna, musi odpowiadać wariantowi, jaki zastosowano w oknie badanym (atestowanym) w Instytucie. W innych krajach może być wymagana szyba P2 dla klasy RC 1 N.

 

Możliwości oferowane przez modernizację mechanicznych urządzeń zabezpieczających

Okna i drzwi w istniejących budynkach można doposażyć w dodatkowe okucia zwiększające odporność na włamanie – przykładowo wg. niemieckich norm DIN 18104-1 (dla urządzeń zabezpieczających przykręcanych do powierzchni zamontowanych okien lub drzwi) i DIN 18104-2 (dla modernizowanych okuć ukrytych w przestrzeni wrębowej). Te dwie normy są również uaktualniane, aby odpowiadały nowej wersji EN 1627 i ich poprawione wersje zostały opublikowane w maju 2013 r.

Ponieważ większość okien i drzwi w istniejących budynkach jest wyposażona w standardowy sprzęt, istnieje ogromny potencjał do ich modernizacji. Podwyższenie odporności na włamanie można osiągnąć poprzez modernizację urządzeń zabezpieczających, ale nie przewiduje się uzyskania w ten sposób bardzo wysokiego poziomu ochrony. Statystyki pokazują, że modernizacja urządzeń zabezpieczające generalnie pomaga w „pokonywaniu” włamywaczy. Ale i tu ważne jest, aby uzyskać porady ekspertów przed wdrożeniem i zamontowaniem w budynku urządzeń, mających na celu podwyższenie stopnia odporności na włamanie. Korzystanie z certyfikowanej, wyspecjalizowanej firmy zapewni spokój inwestorowi.

 

2014-03-30-2

Rys. 3. Położenie źle spasowanych elementów ryglujących: a) pozycja - okno otwarte, b) pozycja – okno zamkniete – ale rygiel nie wchodzi w zaczep, i okna jet tak naprawdę tylko przymknięte

 

Poprawa systemu certyfikacji dla firm montujących mechaniczne zabezpieczenia

Aby lepiej oddać zakres możliwych kierunków w skomplikowanym świecie modernizacji zabezpieczeń mechanicznych, instytut IFT opracował schemat certyfikacji firm montażowych w postaci programu “Firmy specjalizujące się w montażu mechanicznych urządzeń zabezpieczających”, który został podzielony na trzy części.

Następujące rodzaje certyfikacji są dostępne dla firm, w zależności od ich obszaru działalności i specializacji:

 1. Certyfikowane firmy, specjalizujące się w mechanicznych urządzeniach zabezpieczających – modernizacji okuć w zakresie DIN 18104-1
 2. Certyfikowane firmy, specjalizujące się w mechanicznych urządzeniach zabezpieczających – modernizacji okuć w zakresie DIN 18104-2
 3. Certyfikowane firmy, specjalizujące się w mechanicznych urządzeniach zabezpieczających – montaż zbadanych i certyfikowanych komponentów budowlanych.

Między innymi, certyfikacja obejmuje sprawdzenie przygotowania firmy do prowadzenia prac modernizacyjnych (w zakresie podwyższenia odporności na włamanie), w celu zapewnienia, że przyjeta koncepcja bezpieczeństwa na poziomie organizowania przetargu, planowania, projektowania i wykonania na każdym etapie realizacji – została wdrożone zgodnie z odpowiednimi normami. Oznacza to, że użytkownicy końcowi mogą znaleźć odpowiednią firmę oferującą umiejętności, których potrzebują, a firma montażowa może wybrać rodzaj i poziom certyfikacji, który dokładnie odzwierciedla rodzaj oferowanych przez nią usług.

 

Wnioski i perspektywy

Wzrasta popularność komponentów i elementów charakteryzujących się zwiększoną odpornością na wlamanie. Jest to wyzwanie produkcyjne, ale także otwiera wielkie możliwości biznesowe dla firm, które wdrażają rozwiązania tego typu. Oferując fachowe doradztwo w tym zkresie, firmy nie tylko wywołują wrażenie profesjonalności na swoich klientach, ale również mogą jako zdobywać zamówienia w tej niszy rynkowej.

Gdy większość ludzi ma zainstalowane nowe okna, kwestia, czy zapewniają one ochronę przed wyważeniem nie jest na pierwszym planie. Ale jeśli ktoś mieszka w budynku wielorodzinnym i stał się ofiarą włamywacza, to kwestia odporności na włamanie staje się nagle gorąco dyskutowanym priorytetem. Jeśli w okolicy nastąpi próba włamania i włamywacz zostanie powstrzymany przez okno z odpowiednim poziomem zabezpieczeń antywłamaniowych, to takie zdarzenie buduje idealny PR dla producenta okna.

Dziś praktycznie wszystkie, nawet całoszklane, wyroby są dostępne w antywłamaniowej wersji, więc w przyszłości nikt nie powinien się skarżyć na brak możliwości zatrzymywania „nieproszonych gości“ przez zakupione przez siebie wyroby stolarki budowlanej.

 

(...)

 

Jens Pickelmann
IFT Rosenheim

 

Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego na International Rosenheim Window & Facade Conference 2013. Pełna, oryginalna wersja wykładu dostępna na stronie www.ift-rosenheim.de

 

Bibliografia

[ 1 ] EN 1627: 2011-09 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja
[ 2 ] EN 1628: 2011-09 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne.
[ 3 ] EN 1629: 2011-09 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne.
[ 4 ] EN 1630: 2011-09 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.
[ 5 ] DIN 18104-1: 2013-05 Dodatkowe produkty odporne na włamanie – Część 1 : Dodatkowe produkty montowane na powierzchni do okien i drzwi – Wymagania i metody badań (dla zabezpieczeń przykręcanych do zamontowanych już okien lub drzwi)
[ 6 ] DIN 18104-2: 2013-05 Dodatkowe produkty odporne na włamanie – Część 2 : Dodatkowe produkty zintegrowane z ramą do okien i drzwi – Wymagania i metody badań (dla modernizowanych okuć ukrytych w przestrzeni wrębowej).

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i >elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne
Więcej informacj: Świat Szkła 03/2014

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.