Zachęcamy do zapoznania się z rekomendowanymi przez nas sposobami przechowywania oraz transportu profili aluminiowych.

W ramach współpracy z klientem przedstawiamy przedkontraktowe przydatne informacje mające na celu ochronę fabrycznie wykończonej powierzchni profili oraz doboru właściwego sposobu transportu 
i magazynowania profili aluminiowych.

 

20160122sapa przechowywanie i transport profili aluminiowych

 

Transport:
Podczas rozładunku klient jest zobowiązany do weryfikacji stanu jakości opakowania w obecności kierowcy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności np. uszkodzeń opakowania, zawilgocenia opakowania, braków ilościowych, fakt ten powinien być odnotowany na dokumentach transportowych – będzie to dowód do uruchomienia procedury reklamacyjnej. Sapa korzysta z zewnętrznych firm transportowych i w przypadku braku powyższej adnotacji będziemy zakładać, iż dostarczony towar był wolny od wad.

 

Rozładunek:
Ze względu na stabilność opakowań i profili (zwłaszcza profili wiotkich) klient powinien przeprowadzić rozładunek 
z użyciem wózka widłowego o regulowanym rozstawie wideł, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia profili. Zbyt mocne wygięcie może spowodować otarcia profili wewnątrz paczki lub utratę prostoliniowości.

 

System pakowania:
Firma sapa oferuje dobór optymalnego systemu pakowania w celu zabezpieczenia profili podczas transportu. 
W przypadku kiedy klient, posiada własny system pakowania, opracowany i oparty na jego systemie paletowym współpracujemy dostosowując się do wymagań klienta.

 

Zalecenia dotyczące przechowywania:

Podczas magazynowania profili spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).


Miejsce składowania profili powinno być suche, o stałej wilgotności i temperaturze, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia powierzchni profili. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Dzięki wentylacji profile nie są narażone na działanie wilgoci.


W przypadku przechowywania na hali produkcyjnej profile należy również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.

Niedopuszczalne jest cięcie profili w pakietach lub jakiekolwiek inne działanie na profilach bez uprzedniego rozpakowania.


Należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość i sposób ustawianych jarzm - w przypadku zbyt wysokiego składowania bądź ustawienia jarzma na profilach istnieje możliwość przewrócenia się piętrowanych profili lub może dojść do deformacji profili pod własnym ciężarem.


Zalecenia dotyczące profili niepowlekanych
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie profili z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. W profilach niepowlekanych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania 
i transportu stykające się ze sobą profile będą narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. 
Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz.

Nie ma natomiast wpływu na wytrzymałość. Profili niepowlekanych nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Może dojść do ich odbarwienia pod wpływem działania tlenu lub wilgoci. Profile niepowlekane, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie wypakować i wysuszyć. P

rofile niepowlekane należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie niepowlekanych profili aluminiowych bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny odczyn), dlatego podczas pracy przy profilach należy zawsze używać rękawic.

 

Konserwacja/czyszczenie profili powlekanych
Profile należy regularnie czyścić, aby zachować ich wygląd. Do czyszczenia profili można używać neutralnego detergentu. Do usunięcia trwałych zanieczyszczeń można użyć rozpuszczalnika.


Nie wolno używać roztworów alkalicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę profili. Należy również unikać stosowania środków czyszczących zawierających substancje ścierne i włóknin takich jak Scotch-Brite, ponieważ mogą one spowodować powstanie uszkodzeń mechanicznych.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.