Pękanie szkła pod wpływem naprężeń termicznych może być spowodowane przez kilka elementów. Już we wstępnych fazach doboru szkła należy uwzględnić wiele czynników mogących mieć wpływ na naprężenia termiczne w finalnej szybie zespolonej.

 

Jednym z czynników, który musi być wzięty pod uwagę jest to czy zainstalowane na budynku szkło będzie znajdowało się w cieniu. Kiedy szkło jest częściowo zacienione przez otaczające budynki, przybudówki lub inne wystające elementy budynku, staje się ono w tych obszarach chłodniejsze. W rezultacie może to prowadzić do wystąpienia naprężeń termicznych powodujących pęknięcie szkła. Poziom nagrzania centralnego obszaru przeszklenia jest w dużej mierze zależny od stopnia absorpcji szkła, która jest różna w przypadku różnych rodzajów szkła.

 

W miejscach, gdzie pękanie szkła pod wpływem naprężeń termicznych może stanowić istotny problem należy przeprowadzić analizę naprężeń termicznych, dzięki której będzie możliwe do ustalenia, czy konieczna jest obróbka cieplna przeszklenia (wzmacnianie termicznie lub hartowanie).
Obróbka cieplna szkła może również okazać się niezbędna ze względu na duże obciążenia wiatrowe lub wymagania związane z bezpieczeństwem.

 

Poniżej wymieniono kilka dodatkowych czynników, które mogą mieć wpływ na pękanie szkła spowodowane występowaniem naprężeń termicznych:

- Ramy oszklenia o wysokim współczynniku przewodności lub stykające się bezpośrednio z betonem lub innymi materiałami mogącymi sprzyjać obniżaniu się temperatury na krawędziach szyb.
- Nadmierne zakrycie krawędzi szyby przez ramę.
- Umieszczenie na zainstalowanym przeszkleniu folii absorbującej ciepło.
- Stosowanie wewnętrznych urządzeń zacieniających, takich jak kurtyny, zasłony czy żaluzje. Ich zamontowanie zwiększa poziom naprężeń termicznych i powinno zostać zatwierdzone stosowną analizą termiczną.
- Przepływ powietrza wychodzącego z otworów instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej musi zostać
skierowany w pomieszczeniu w kierunku przeciwnym do szkła.
- Szkło może być również narażone na naprężenia termiczne podczas jego przechowywania w magazynie, zanim jeszcze zostanie przetworzone i zamontowane. Należy zadbać o to, by szkło było przechowywane w czystym i suchym miejscu, nie narażonym bezpośrednio na działanie promieniowania słonecznego.
- W budynkach, które nie są ogrzewane, np. w czasie ich budowy, zjawisko pękania szkła pod wpływem naprężeń termicznych może się nasilić.

Potencjalne zagrożenie pęknięciem szkła można ocenić przy pomocy komputerowej analizy naprężeń termicznych. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z przedstawicielem lub najbliższym działem technicznym Guardiana.

 żródło www.guardian-czestochowa.com/

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.