Trójwarstwowy standard
    Niewłaściwe zabezpieczenie połączeń różnych struktur powłoki zewnętrznej budynku (ściany, drzwi, okna, dylatacje, etc.) lub ich brak powoduje zawilgocenie połączenia, kondensację wody, a w dalszym efekcie tworzenie się ognisk zagrzybienia wewnątrz pomieszczenia. Zjawiska takie wpływają na konstrukcję budynku oraz nasze samopoczucie. Do podstawowych problemów z tym związanych możemy zaliczyć:
● zwiększenie strat ciepła powstające na skutek wzrostu przewodności cieplnej połączenia,
● przyspieszoną degradację materiału konstrukcyjnego na skutek powtarzających się cykli zamarzania (rozsadzania przez lód) i rozmarzania wody w strukturze materiału, spadek wytrzymałości materiałów i ich rozmiękanie w przypadku np. betonów komórkowych, materiałów o dużej porowatości itp.,
● degradację materiału konstrukcyjnego na skutek korozji biologicznej (zagrzybienie), krystalizacji soli i związków chemicznych na powierzchniach materiałów,
● małą stabilność temperatur w mikroklimacie pomieszczenia i nie najlepsze nasze samopoczucie w takim otoczeniu,
● tworzenie się zagrzybienia wpływającego szkodliwie na zdrowie człowieka – zarodniki grzybów pleśniowych na skutek ruchu powietrza zaczynają krążyć w całym pomieszczeniu wywołując objawy alergiczne, a także niejednokrotnie skutki nowotworowe przy długotrwałym przebywaniu w takim środowisku,
● powstające zagrzybienie niszczy substancję mieszkaniową.

    W celu przeciwdziałania tym problemom firma TREMCO ILLBRUCK wdraża na terenie Polski od roku 2000 systemy pozwalające zapobiegać skutkom naturalnych zjawisk fizycznych powstających w strukturze budynku. Wdrażany w Polsce tzw. system illbruck i3 dzięki szybkiemu postępowi nauki i możliwości symulacji zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przekroju rocznym czy wieloletnim pozwala wprowadzać nowe innowacyjne materiały poprawiające trwałość połączeń a przez to trwałość całej konstrukcji. Zalecanymi połączeniami elementów o różnej strukturze, różnej rozszerzalności termicznej i przewodności cieplnej jest system trójwarstwowy. W systemie tym każda z warstw ma inną rolę do spełnienia na przekroju połączenia:
● warstwa zewnętrzna jest przegrodą oddzielającą termoizolację połączenia od bezpośredniego oddziaływania warunków atmosferycznych. W warstwie tej powinny znajdować się materiały o zwiększonej elastyczności oraz odporności na działanie deszczu i wiatru. W zależności od rodzaju materiału część z nich jest odporna na bezpośrednie działanie promieniowania UV, a inne wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci tynku, blachy etc. Warstwa ta powinna mieć o wiele mniejszy współczynnik oporu dyfuzyjnego niż warstwa wewnętrzna.
● warstwa środkowa stanowi izolację termiczną połączenia. Powszechnie w Polsce jest do tego celu wykorzystywana pianka poliuretanowa posiadająca bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący ok. 0,04 W/m*K lub wełna mineralna. Pianki poliuretanowe nie są jednak odporne na promieniowanie UV oraz posiadają dosyć małą elastyczność wynoszącą ok. 15%, co przy nieodpowiednim doborze szerokości szczeliny do wielkości łączonych elementów może skutkować rozwarstwieniem (pękaniem) pianki. Warstwa zewnętrzna ma między innymi zabezpieczyć piankę przed nadmiernym zawilgoceniem przez czynniki atmosferyczne.
● warstwa wewnętrzna oddziela klimat wewnętrzny pomieszczenia od warstwy środkowej. W okresie zimowym ciśnienie cząstkowe pary wodnej wewnątrz pomieszczenia jest o wiele wyższe niż na zewnątrz. Natura dąży do wyrównania ciśnień, co powoduje parcie ciśnienia wewnętrznego na zewnątrz. W miarę przechodzenia przez strefę środkową wilgotne ciepłe powietrze ulega ochłodzeniu, aż dochodzi do punktu rosy czyli wykraplania się pary wodnej. Warstwa wewnętrzna ma za zadanie ograniczyć napływ pary wodnej do połączenia.

Montaż trójwarstwy tradycyjny
    Warstwę zewnętrzną stanowi bardzo elastyczna, odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalna taśma rozprężna illmod lub alternatywnie folia okienna zewnętrzna o współczynniku Sd≤0,05 m. Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa illbruck o niskiej prężności i izolacyjności akustycznej dochodzącej do 58 dB. Warstwę wewnętrzną mogą stanowić zamiennie: folia okienna wewnętrzna o współczynniku Sd≥15 m, taśma butyl vlies lub butyl vlies duo, stosowane między innymi przy montażach połączeń o wyższych wymogach akustycznych lub silikon neutralny w połączeniu ze sznurem polietylenowym (PE).

Montaż trójwarstwy za pomocą folii okiennej duo
    Folia okienna duo zmienia swoje właściwości dyfuzyjne w zależności od temperatury i wilgotności względnej otoczenia.
    Właściwości folii pozwalają na ciągłe osuszanie złącza przez cały rok. Im wyższa jest wilgotność względna otoczenia folii tym mniejsza jest jej paroszczelność i odwrotnie. W okresie zimowym wilgotność względna w pomieszczeniu wynosi ok. 50% a na zewnątrz w granicach 85-90%. Folia od strony pomieszczenia jest bardziej szczelna niż ze strony zewnętrznej. W lecie mamy sytuację odwrotną a więc i folia od strony zewnętrznej staje się bardziej paroszczelna niż od strony wewnętrznej. Dzięki jej właściwościom tą samą folię montujemy ze strony zewnętrznej i wewnętrznej. Stworzono cały system mocowania folii zarówno do ramy okna jak i muru, przez co może być on użyta w każdej sytuacji na budowie.

Montaż trójwarstwy w systemach elewacyjnych
    W systemach montażu dużych przeszkleń fasadowych ze względów technicznych wykorzystuje się folie EPDM. W celu zachowania zasady „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”, powinniśmy również tutaj stosować materiały o różnej paroprzepuszczalności. W naszych systemach ze strony zewnętrznej używamy folii EPDM FF 220 o współczynniku Sd≤22,4 m lub 3,5 m w przypadku folii EPDM FF 220 HP a od strony wewnętrznej folii EPDM z dodatkiem butylu o współczynniku Sd≥225 m

 Montaż trójwarstwowy za pomocą taśmy illmod trio
    Dwie taśmy, illmod trio i illmod trio FBA stanowią kompletny system trójwarstwowy połączeń okienno-murowych. Taśma rozprężna illmod trio służy do zabezpieczania połączeń górnych i bocznych okien a illmod trio FBA zabezpiecza połączenie dolne okna. Taśma rozprężna illmod trio jest szerokości ramy okiennej i od strony wewnętrznej została dodatkowo zaimpregnowana elastycznym tworzywem sztucznym w celu zwiększenia oporu dyfuzyjnego. Produkt został przebadany przez niezależne instytuty w Niemczech i uzyskał rekomendację RAL. W badaniach produktu uzyskano wyciszenie akustyczne na poziomie 45dB, współczynnik przenikania ciepła dla profilu szerokości 60 mm wynosił U=0,8 W/m2*K a dla profilu 70 mm U=0,7 W/m2*K. Taśma jest odporna na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Stosowanie jednego produktu zamiast trzech znacznie przyspiesza montaż okien.

Dodatkowe materiały poprawiające izolacyjność termiczną połączenia
    Częstym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji budynku jest zawilgocenie podparapetowej strefy okna. Zjawiska te można bardzo łatwo zauważyć na zdjęciach termowizyjnych, które pokazują nam powstające mostki termiczne. Wychodząc na przeciw tym problemom stworzono i opatentowano tzw. podparapetowy blok styropianowy. Konstrukcja składa się z jednego lub dwóch bloków specjalnie opracowanych do zabezpieczania termicznego dolnego połączenia okna lub drzwi. Produkt ten stanowi jednocześnie doskonałą bazę dla szybszego montażu okien i drzwi.
    Wszystkie przedstawione tu systemy wymagają niewątpliwie szerszego omówienia właściwości produktów oraz przedstawienia rozwiązań przekrojowych dla konkretnego zastosowania. W tym celu warto skontaktować się z przedstawicielami lub bezpośrednio z firmą TREMCO ILLBRUCK.

Wiesław Dybał
TREMCO ILLBRUCK
ilustracje: TREMCO ILLBRUCK
więcej informacji: Świat Szkła 1/2009

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.