Do zaprezentowanych nowości należą:
􀁺 systemy okienno-drzwiowe MB-W86 i MB-45
w wersji STANDARD+;
􀁺 systemy fasadowe MB-TT50 oraz MB-SR50N;
􀁺 system żaluzji fasadowych MB-SUNPROF;
􀁺 udoskonalony system ppoż. MB-78EI.

MB-W86. Pierwsze okna aluminiowe z aerożelem

Dzięki zastosowaniu materiału o doskonałej izolacyjności termicznej, jakim jest aerożel, kształtowniki systemu MB-W86 mogą osiągać współczynnik Uf od 0,5 W/(m2K). System ten daje możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników.

Oprócz wersji AERO, zapewniającej najwyższy poziom oszczędności energii cieplnej, profile te występują jeszcze w dwóch innych wariantach wykonania: MB-W86 ST oraz MB-W86 SI.

Profile stosowane w systemie mają konstrukcję trzykomorową: częścią centralną jest komora izolacyjna pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi o szerokości 43, 42 lub 30,5 mm. Do zalet nowego produktu ALUPROF należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie okien o dużych gabarytach oraz ciężarze (L-1,7 m; H-2,8 m; 200 kg).

System MB-W86 ma szereg cech, które wpływają na funkcjonalność i estetykę wykonanych okien.
􀁺 Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi odpowiednio 77 mm (ościeżnica) i 86 mm (skrzydło). Tak przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu.
􀁺 Szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie pozwalają na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili.
􀁺 Wysoką szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonałą izolacyjność termiczną uzyskano między innymi dzięki specjalnym kształtom 2-komponentowej uszczelki centralnej (z komórkową częścią izolacyjną) oraz uszczelkom przyszybowym i przymykowym.
􀁺 Większość uszczelek montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, a uszczelki przyszybowe wewnętrzne są mało widoczne dla użytkownika okna.
􀁺 Duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji.
􀁺 Listwy do szklenia mają uproszczony sposób montażu i w standardzie występują jako antywłamaniowe.

Dostępne są w dwóch wariantach: Standard i Prestige.
􀁺 Kształty profili dostosowane są do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych (EURO ROWEK; PCV), w tym także zawiasów ukrytych oraz innych zamykaczy, np. stosowanych w technice oddymiania.
􀁺 Szeroki zakres szklenia (13,5-67,5 mm) pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym także dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.
􀁺 Odwodnienie profili dostępne jest w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte.
􀁺 System jest kompatybilny z innymi systemami firmy ALUPROF, (szczególnie z MB-59S), przez co ma wiele znanych, dobrze rozpoznanych zalet.

Parametry techniczne systemu:
􀁺 przepuszczalność powietrza: klasa 4, PN-EN 12207:2001;
􀁺 wodoszczelność: klasa E 1500, PN-EN 12208:2001;
􀁺 izolacyjność termiczna (Uf): MB-W86 ST od 1,3 W/(m2K); MB-W86 SI od 0,9 W/(m2K); MB-W86 AERO od 0,5 W/(m2K);
􀁺 odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001;

Powyższe dane są efektem badań laboratoryjnych przeprowadzonych w niezależnych renomowanych instytutach badawczych i dotyczą tradycyjnego zakresu okiennego. ALUPROF jest w trakcie dalszej rozbudowy tego systemu, który będzie miał jeszcze więcej możliwości niż obecnie. Firma przygotowuje również nowy system drzwiowy, będący dopełnieniem nowego systemu okienno-drzwiowego.

ALUPROF

Nanotechnologia od 0,5 W/(m2K)

MB-TT50. Najnowszy system fasadowy ALUPROF

Jest to wyjątkowe pod względem możliwości termicznych rozwiązanie na rynku – współczynnik Uf wynosi od 0,6 W/(m2K). Instytut Techniki Budowlanej właśnie zakończył badania typu ITT wg normy EN-13830. Uzyskane parametry wskazują jednoznacznie, że obecnie system MB-TT50 należy do najlepszych aluminiowych systemów fasadowych o konstrukcji słupowo-ryglowej.

System MB-TT50 daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy, jest też przewidziany jako podstawa rozwiązań przeciwpożarowych i antywłamaniowych.

Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę fasad wykonanych w systemie MB-TT50:
􀁺 autorskie kształty profili, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami w architekturze, umożliwiają zlicowanie profili słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady;
􀁺 szereg połączeń kątowych daje swobodę w projektowaniu konstrukcji przestrzennych;
􀁺 specjalny zespół innowacyjnych, dopasowanych do siebie izolatorów stanowi doskonałą ochronę przed utratą energii cieplnej przez konstrukcję, a ich specjalny kształt ułatwia prefabrykację fasady;
􀁺 zaprojektowany zespół uszczelek o szczególnej budowie oraz 3-poziomowy, kaskadowy system odwodnienia i odpowietrzenia są gwarancją prawidłowego funkcjonowania fasady nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych;
􀁺 szeroki zakres szklenia oraz wysoka nośność połączenia słup-rygiel (2,5 KN) umożliwiają stosowanie wielu rodzajów szyb i montaż dużych, ciężkich zestawów;
􀁺 duży wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi, w tym okna połaciowe, okna zintegrowane z fasadą, a także okna odchylne i otwierane równolegle
􀁺 uproszczona prefabrykacja dzięki zastosowaniu specjalistycznej budowy profili.

Parametry techniczne systemu:
􀁺 Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
􀁺 Wodoszczelność: klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
􀁺 Odporność na obciążenie wiatrem: 2700 Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004
􀁺 Badanie bezpieczeństwa: 4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004
􀁺 Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
􀁺 Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,6 W/m2K

ALUPROF

Uf od 0,6 W/(m2K)

MB-SUNPROF. Nowoczesne żaluzje fasadowe

Systemy te stosowane są przy dużych przeszkleniach. Ograniczają one bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego na wnętrze budynku, pozwalając jednocześnie na zachowanie komfortu naturalnego oświetlenia. Dzięki swym właściwościom stanowią nie tylko elementy dekoracyjne i funkcjonalne, ale także wpływają na oszczędność energii, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.

System MB-SUNPROF został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby współczesnej architektury. W jego skład wchodzą profile żaluzji dostępne w różnych rozmiarach oraz akcesoria pozwalające na zamontowanie ich pod odpowiednim kątem i zintegrowanie z najpopularniejszą na polskim rynku fasadą.

Żaluzje fasadowe MB-SUNPROF zapewniają funkcjonalność i estetykę poprzez następujące cechy:
􀁺 zapewnienie naturalnego oświetlenia,
􀁺 obniżenie zużycia energii,
􀁺 kształtowniki o szerokości od 100 do 300 mm,
􀁺 kąt pochylenia żaluzji regulowany w granicach od 0 do 45°,
􀁺 możliwość mocowania do fasady, ściany nośnej lub okien,
􀁺 trzy sposoby mocowania.

Zaprezentowany system MB-SUNPROF to pierwsza odsłona żaluzji fasadowych, jest on obecnie rozwijany i docelowo będzie umożliwiał stosowanie automatyki sterującej kątem pochylenia lameli.

ALUPROF

ALUPROF

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 4/2011

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.