Podsumowanie ekspertyz ift-Centre of Technical Experts i pytań z ift-Hotline z ostatnich lat pokazuje interesujące zmiany. Po pierwsze – aktualne tematy, takie jak duże rozmiary skrzydeł, ciężary skrzydeł, wymogi bezpieczeństwa (zwłaszcza zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości), kolorowe profile PVC itp. zwiększyły swój udział.

 

Z drugiej strony – klasyczne problemy, takie jak montaż i szczelność, nadal wymagają wielu wyjaśnień i interwencji. Oprócz ustalonej „wirtualizacji” pytań dotyczących zagadnień prawnych i formalnych, można zauważyć rosnącą alienację konsumenta, projektanta, producenta i coraz bardziej złożonego produktu budowlanego. 

 

 

Aktualna pierwsza dziesiątka problemów

 

Główne obszary problemów można określić na podstawie ok. 2500 informacji telefonicznych w ift-Hotline, ok. 400 zapytań pisemnych i ponad 230 ekspertyz Centrum Ekspertów Technicznych w ciągu ostatnich 15 miesięcy. Wszystkie wyroby budowlane podlegające ift Rosenheim są w tych interwencjach obecne, główny nacisk kładziony jest oczywiście na okna, drzwi, przeszklenia i fasady. Tematy montażu i inne kwestie bezpośrednio związane z miejscem eksploatacji, takie jak montaż elementów odpornych na włamanie, montaż parapetów, kondensacja pary wodnej, wentylacja itp., stanowią łącznie ok. 50%, co jest stałym poziomem w ciągu ostatnich lat. Jedynie wypadnięcie wad powodujących kondensacje pary wodnej z pierwszej dziesiątki – w porównaniu z poprzednimi latami – było niezwykłe. Ponadto temat CE/CPR/dokumentacja, zainteresowanie którym było poprzednio na niskim poziomie – teraz podwoiło się.

 

 

2018 02 24 1

Rys. 1. Przegląd częstotliwości pojawiania się tematu w ift-Centre of Technical Experts + 28 dalszych tematów poniżej 1%, co stanowi łącznie 18% zapytań.

 

 

Czy na pewno okno nie jest smartfonem?

 

Wizualna jakość, czyli spełnienie wymagań wobec wyglądu widocznych powierzchni, praktycznie we wszystkich produktach konsumpcyjnych osiągnęła już bardzo wysoki poziom. Codzienne doświadczenia konsumentów ze smartfonami, meblami i innymi towarami są również przenoszone na elementy budowlane. W związku z tym skargi i powiązane z tym ekspertyzy dotyczące wizualnych „nieprawidłowości” w oknach i drzwiach piętrzą się.

 

 

2018 02 24 2

Rys. 2. Niuanse kolorów na profilach okien z PVC – przypadek okleiny, która w świetle naturalnym ma kolor szary, przy sztucznym oświetleniu widoczny jest kolor niebieski

 

 

(...)

 

Wyroby budowlane, np. okna, są coraz częściej sprzedawane głównie za pomocą intrygujących detali estetycznych, które mogą zwrócić uwagę potencjalnych klientów. Natomiast informacje dotyczące parametrów technicznych są często nieprzydatne, bo nie wzbudzają emocji u klientów i nie służą jako argument przy sprzedaży. I rzeczywiście: ostatnio poziom wizualnej jakości profili okiennych, powłok, szkła itp. wzrósł dość wysoko. Większe różnice w połysku, jednolitości kolorów, fakturze żłobionej powierzchni itp. zwracają na siebie uwagę. Informacje o dopuszczalnych odchyleniach w wyglądzie, jak opisano w wytycznych dotyczących szkła lub powierzchni ramy, trudno jest przekazać klientowi i można je stosować tylko orientacyjnie. To, czy zmiana wizualna jest tolerowaną nieprawidłowością, drobiazgiem, defektem lub poważnym uszkodzeniem, zależy od wielu czynników:

 

a) odległości od oglądanego elementu,

b) rodzaju oświetlenia, np. rozproszone światło,

c) zakresu zmian wizualnych (ielkość powierzchni uszkodzonego obszaru, liczba nieprawidłowych obszarów)

d) wyglądu zmian wizualnych (równomierne, „z plamami”),

e) intensywności wizualnej zmiany,

f ) prestiżu obiektu, rodzaju użytkowania budynku,

g) dostępności i widoczności dotkniętego uszkodzeniami obszaru.

 

Dlatego każda skarga musi być oceniana indywidualnie, ponieważ zależy od lokalnych warunków brzegowych. Dobrze znany schemat dr Rainera Oswalda może być podstawą (patrz fot. 3 [1]) do oceny czynników, które mają bezpośredni wpływ na ocenę wad a-c. Korzystając z tej matrycy, należy wziąć pod uwagę, że pomaga ona jedynie określić, czy rzeczywiście występuje usterka i należy omówić kwestię redukcji (obszar „dopuszczalny”). Jeżeli usunięcie wady jest możliwe bez dużego wysiłku, np. poprzez wymianę zewnętrznego profilu montowanego na powierzchni bez poważnej ingerencji w konstrukcje budowlane, mniejsze wady, które są sklasyfikowane jako dopuszczalne, również muszą zostać usunięte.

 

 

2018 02 24 3

 Ryc. 3. Matryca prof.dr Rainera Oswalda jako wsparcie decyzyjne dla oceny znaczenia i akceptowalności wad wizualnych [1]

 

 

Wszechstronny i bez granic

 

Wyroby budowlane w coraz większym stopniu łączą na najwyższym poziomie właściwości takie, jak izolacja cieplna, izolacja akustyczna i ochrona przed włamaniem. Zauważono, że podstawowe wymagania, jak np. łatwa obsługa lub wodoszczelność, zostają pominięte. Jednakże, ponieważ inne właściwości, jak odporność na włamanie, zwykle nigdy nie działają w oknie na żywo, codzienne odczuwalne upośledzenia funkcjonalne są istotne dla użytkownika. Należy również wspomnieć o odkształceniach profili spowodowanych dużymi gradientami temperatury przez zoptymalizowany termicznie przekrój i zastosowanie ciemnych powierzchni na zewnątrz. Zwłaszcza w przypadku dużych rozmiarów ramy odkształcenia mogą prowadzić do niezadowolenia użytkownika i obsługi klienta latem czy zimą.

 

Obietnica, że każdy rozmiar wraz ze wszystkimi opcjami wyposażenia i kolorami jest dostępny bez żadnych problemów, zwykle jest łatwo podawana w rozmowie sprzedażowej. Jednak w praktyce jest to często zbyt ambitne stwierdzenie. Granice systemu powinny być uszanowane, a nawet lepiej nieco obniżone, biorąc pod uwagę trudne do oszacowania negatywne okoliczności pojawiające się w praktyce budowlanej.

 

 

2018 02 25 1

 Ryc. 4. Przykład rzadziej stosowanego rodzaju okna z przechylanym skrzydłem. Szkło, które leży dalej na zewnątrz, jest niestabilne w pozycji uchylnej i jego ciężar powoduje samoistne zamykanie się skrzydła. Duża grubość ramy nie pozwala na skuteczną wentylację w pochylonej pozycji.

 

 

„Norma produktu?

Nie słyszałem o tym!”

 

Prawidłowe okno zamontowane we właściwym miejscu, to oczywiste wymaganie, niestety nadal stanowi poważne wyzwanie dla niektórych firm. Różne klasy i parametry określone w normie produktu nie są uwzględniane w prawie żadnej analizowanej ofercie (fot. 5). Po pierwsze, można to przypisać niewiedzy wielu projektantów, co można również zauważyć w normowych odniesieniach z ostatniego czasu. Z drugiej strony, wiele klas i wartości trudno praktycznie wprowadzić w życie. Aplikacje internetowe, takie jak ift-Recommendation for Use (www.ift-rosenheim.de/ift-einsatzempfehlungen), ułatwiają wybór odpowiednich klas, ale, niestety, nie są szeroko rozpowszechnione.

 

 

2018 02 25 2 

 Rys. 5. Zalecenia dotyczące użytkowania okien i drzwi zewnętrznych oraz rekomendowane klasy wg EN 14351-1

 

 

Dokumenty takie, jak oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych, czy instrukcje serwisowe i świadectwa energetyczne są niestety nadal dość rzadko żądane przez właściciela budynku.

 

Jednak często okazuje się, że dokumenty te są jednak bardzo potrzebne, szczególnie w przypadku sporów prawnych: w coraz większej liczbie sporów sądowych najważniejsze okazało się oznakowanie CE i/lub błędy w tym oznakowaniu. Przesyłanie dokumentacji dotyczącej badań wszystkich konstrukcji możliwych i niemożliwych do praktycznego wykonania odczuwalnie zajmuje czas ekspertów.

 

Jednak odpowiednie okna mogą być doskonałe i w pełni funkcjonalne. Musimy być przygotowani na rosnące spory dotyczące takich „wirtualnych wad z tą głupią papierkową robotą, która nie była konieczna w przeszłości” (cytat użytkownika ift-Hotline). Oznacza to, że każdy producent powinien kłaść nacisk na prowadzenie tej „dokumentacji” poprawnie i na bieżąco.

 

 

2018 02 26 1

Rys. 6. Przykład wadliwie wykonanego okna

 

 

2018 02 26 2

Rys. 7. Również montaż może być źle wykonany

 

 

2018 02 26 3

Rys. 8. Elementy drzwi balkonowych w wersji „bez barier” architektonicznych. Wilgoć w murze sąsiadującym z oknem i tarasem

 

 

2018 02 26 4

Rys. 9. Woda deszczowa przenika przez nakładki i zagłębione elementy ryglujące. Regularne wnikanie wody do pomieszczenia powoduje uszkodzenie drewnianej podłogi

 

 

Podsumowanie

 

Jakość techniczna i wizualna wyrobów budowlanych jest obecnie wyższa niż wcześniej. Dlatego też wartości odstające w dół są teraz wyraźniej widoczne. Również oczekiwania klientów są wyższe niż wcześniej. Dlatego te „specjalne przypadki” obniżenia jakości są coraz mniej tolerowane. Również jakość wymaganej dokumentacji, takiej jak oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcje serwisowe itp., są na coraz wyższym poziomie.

 

Popyt na produkty bardzo dobrej jakości jest wysoki, jednak wielu klientów wciąż kupuje tanie produkty za pośrednictwem wątpliwych kanałów sprzedaży, takich jak niesprawdzeni sprzedawcy on-line. Co ciekawe, te same wymagania co do projektu, funkcjonalności i trwałości są tam stosowane tak samo, jak w przypadku droższych elementów konstrukcyjnych. Firmy, które koncentrują się na jakości, konsultacjach i profesjonalnej obsłudze, są w stanie wyróżnić się pozytywnie. Równowaga pomiędzy wysoką jakością we wszystkich aspektach a bardzo niskimi cenami nie jest możliwa w dłuższej perspektywie.

 

 

 

mgr inż. Ingo Leuschner
ift Rosenheim

 

 

Literatura

[1] Abel Ruth, Oswald Rainer: Dopuszczalne nieprawidłowości w budynkach: Typowy wygląd – kryteria klasyfikacji – granice, Vieweg + Teubner Verlag; Wydanie: 3 (28.11.2005)

[2] Zalecenia dotyczące stosowania okien i drzwi zewnętrznych zgodnie z DIN 18055: 2014-11

[3] DIN 18055:2014-11 Kryteria użytkowania okien i drzwi zewnętrznych zgodnie z EN 14351-1

[4] EN 12210 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

[5] EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

[6] EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja

[7] EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

 

 

Artykuł opiera się na wykładzie prezentowanym
na 45. Konferencji OKNA I FASADY 2017,
zorganizowanej przez ift Rosenheim.

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim
w Polsce jest Andrzej Wicha: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2018

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.