Glasstec wyraźnie podkreślił swoje znaczenie dla światowego przemysłu szklarskiego, wznawiając działalność po przerwie związanej z pandemią. Świadczą o tym twarde dane – 936 wystawców z 47 krajów zaprezentowało możliwości branży ponad 30 000 odwiedzającym ze 119 krajów w Międzynarodowym Roku Szkła.

 

 2022 10 02 1

 

W tegorocznej edycji w centrum uwagi znalazły się globalne trendy: klimat, efektywne gospodarowanie zasobami, urbanizacja, wartość i dobrostan. Pamiętano także o bieżących wyzwaniach, takich jak: wysokie koszty energii, wąskie gardła w łańcuchu dostaw lub niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Ważnym uzupełnieniem tej imprezy były odbywające się równolegle targi decarbXpo (trwały trzy dni).

 

2022 10 02 2

 

Ich oferta dotyczyła dekarbonizacji przemysłu. – Targi glasstec 2022 pojawiły się ponownie, aby dać przemysłowi szklarskiemu pozytywny impuls po zmianach spowodowanych pandemią i w trudnej sytuacji gospodarczej na świecie. Opinie uczestników były tu jednoznaczne: stacjonarna forma targów glasstec umożliwia dogłębną wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na poziomie globalnym w wyjątkowo skoncentrowanej formie, a także oferuje niezrównany, zwarty asortyment ciekawych innowacji i rozwiązań technicznych – podsumowuje Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf GmbH.

 

2022 10 02 3

 

To wrażenie podziela również Egbert Wenninger, dyrektor generalny i członek zarządu firmy Grenzebach Maschinenbau GmbH, przewodniczący Forum Technologii Szkła w VDMA i przewodniczący Rady Doradczej Wystawców glasstec: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu targów. Udział w glasstec to była absolutnie słuszna decyzja. Dostrzegamy pozytywne nastroje w zespołach wystawców, wśród klientów i doskonałe możliwości nawiązywania nowych kontaktów. Osobiste spotkania oraz okazja do zobaczenia innowacji w maszynach pracujących na stoiskach targowych i uchwycenia ich w rzeczywistym działaniu, tego w ostatnich latach po prostu brakowało.

 

2022 10 02 4

 


Wielu decydentów, międzynarodowa obecność
Ponad 75 procent odwiedzających targi przybyło do Düsseldorfu z zagranicy. Oznacza to, że udział gości międzynarodowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i potwierdza wiodącą na świecie pozycję targów glasstec dla branży w Międzynarodowym Roku Szkła. Zostało to ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby uhonorować naukowe, gospodarcze i kulturowe znaczenie szkła jako materiału oraz jego ważną rolę w przyszłościowych kwestiach, takich jak ochrona klimatu i redukcja CO2.

 

2022 10 02 5

 

Równie wysoki odsetek menedżerów zaangażowanych w podejmowanie decyzji inwestycyjnych, wynoszący 75%, podkreśla wysoką jakość targów. Odwiedzający byli bardzo zadowoleni z oferty produktów i usług prezentowanych na targach glasstec. Ponad 90% stwierdziło, że osiągnęło swoje cele na targach. W przypadku dużej części z nich skupiono się na poszukiwaniu nowych dostawców, a także na innowacjach i trendach.

 

2022 10 02 6

 

Nie tylko szeroka oferta prezentowana przez wystawców sprawia, że glasstec jest tak atrakcyjny dla decydentów, ale także wysokiej klasy program towarzyszący z pokazami specjalnymi i konferencjami. W ten sposób glasstec zapewnia wszechstronną platformę transferu wiedzy i przedstawia wszystkim grupom docelowym – od wykwalifikowanych rzemieślników po biura architektoniczne, od przetwórców szkła po producentów i od dostawców surowców po przemysł i dostawców technologii – innowacje i rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

 

2022 10 02 7

 


Konferencja glasstec– think tank dla przemysłu szklarskiego
Program konferencji glasstec łączył branżowe know-how z teorii i praktyki. Był osadzony w kontekście pięciu globalnych trendów tematycznych: ochrony klimatu, efektywnego wykorzystania zasobów, urbanizacji, zrównoważonego tworzenia wartości i dobrobytu.

 

Każdego dnia odwiedzający glasstec byli informowani o aktualnych wydarzeniach i kierunkach rozwoju – na wykładach dotyczących produkcji, obróbki i uszlachetniania szkła oraz wyrobów szklanych i nowych zastosowań szkła. Konferencja była również transmitowana za pośrednictwem strony internetowej glasstec.

 

2022 10 02 7

 


Dalekowzroczne wizje – zrównoważona architektura ze szkła – na Międzynarodowym Kongresie Architektury
Tradycyjną częścią programu towarzyszących wydarzeń jest również Międzynarodowy Kongres Architektury. Ośmiu przedstawicieli renomowanych firm architektonicznych i inżynierskich, które są pionierami w planowaniu i budowaniu ze szkła, przedstawiło swoje ciekawe tematy około 100 uczestnikom.

 

Wśród omawianych prelekcji znalazły się m.in. wkłady na temat szklanych fasad i uniezależnienie się od surowców kopalnych oraz zapewnienia dobrego funkcjonowania ludzi w coraz cieplejszym klimacie. Ponadto omawiana tematyka podkreśliła potencjał techniczny i projektowy, jaki szkło oferuje dziś w architekturze.

 

2022 10 02 8

 

Pokaz innowacji – wystawa Glass technology live
Przedstawienie nowatorskich technologii i realizacji z ich udziałem na wystawie Glass technology live (Technologia szkła „na żywo”) był centralnym punktem wydarzeń towarzyszących. Zaprezentowano też wyniki badań naukowych ze spektakularnymi eksponatami pod tytułem „NEXT IN GLASS”, zapewniając tym samym wgląd i perspektywy w i na wyniki branży. Pokaz innowacji organizowany był przez sieć uniwersytecką czterech uczelni technicznych Darmstadt, Delft, Dortmund i Drezna.

 


Craft LIVE i WorldSkills Germany@glasstec

W specjalnym sektorze w hali 10 po raz kolejny pokazano najważniejsze innowacje dla wykwalifikowanych rzemieślników z branży szklarskiej podczas praktycznych pokazów. Na WorldSkills Germany@glasstec młodzi szklarze z całych Niemiec rywalizowali ze sobą o miejsce na udział w EuroSkills 2023 w Polsce.

 

Podczas demonstracji „na żywo” działania szkła ognioodpornego ift Rosenheim pokazał, w jaki sposób szkło może zapewnić bezpieczne zabezpieczenie w przypadku pożaru. Uzupełnieniem programu towarzyszącego był pokaz specjalny „Sztuka ze szkła”, na którym pokazywane były obiekty artystyczne wykonane ze szkła.

 

2022 10 02 9

 


STREFA START-UP – wejście na rynek dla młodych firm z branży szklarskiej
To miejsce, gdzie glasstec zaoferował 11 młodym i innowacyjnym firmom doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów i profesjonalnej wymiany z czołowymi decydentami z branży szklarskiej. Odwiedzający skorzystali z nowych i innowacyjnych aplikacji i rozwiązań.

 

Pierwsze targi decarbXpo nadają impet transformacji energetycznej w przemyśle i handlu
Pierwsze międzynarodowe targi dekarbonizacji w przemyśle i handlu, decarbXpo, zakończyły się sukcesem. Około 100 wystawców z 15 krajów zaprezentowało swoje technologie i rozwiązania w hali 9 centrum wystawienniczego w Düsseldorfie.

 

2022 10 02 10

 

Targi wraz z trzema równoległymi konferencjami pokazały potrzebę intensywnej wymiany informacji o nowych technologiach i współpracy na rzecz ochrony klimatu zarówno ze strony inwestorów, jak i użytkowników przemysłowych. Dzięki temu, że odbywały się równolegle z glasstec, zyskały dodatkową uwagę – firmy produkcyjne z branży szklarskiej odwiedziły decarbXpo, aby omówić zmniejszenie kosztów energii i emisji CO2, a także magazynowanie energii.

 

Kolejny glasstec odbędzie się zgodnie z dwuletnim cyklem od 22 do 25 października 2024 roku w Düsseldorfie. 

 

 

 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.