2013-07-05-2W czerwcu br. w Tampere w Finlandii odbyła się konferencja Glass Processing Days, której Platynowym Sponsorem był GUARDIAN. Uczestników konferencji powitał Prezes GUARDIAN Glass Group, Scott Thomsen, który w swojej prezentacji odniósł się do aktualnej sytuacji w budownictwie, a w szczególności w branży szklarskiej.

Zauważył, że na całym świecie można odnotować coraz wyraźniejszy, niepokojący trend – ustawodawcy w wielu krajach, między innymi w Polsce, wprowadzają regulacje zmniejszające dopuszczalne rozmiary oszkleń w stosunku do całkowitej powierzchni fasad budynków.

 

U źródła dążeń do zmniejszenia rozmiarów okien leżą wysiłki producentów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła czy styropian. Naciski tej branży padają na stereotypowe przekonanie ustawodawców o zdecydowanie lepszych parametrach termoizolacyjnych produktów tradycyjnych w porównaniu do parametrów szkła. Ten pozornie oczywisty argument można jednak łatwo podważać porównując na przykład współczynnik przenikania ciepła bloczka silikatowego o grubości około 20 cm, który wynosi ok. 1,05 [W/(m2K)], do współczynnika nowoczesnego zestawu trzyszybowego wysokiej klasy szkieł, który wynosi 0,5-0,6 [W/(m2K)]. Co więcej, innowacyjne szkło architektoniczne może być też pasywnym źródłem energii, pozyskującym ciepło wprost z promieni słonecznych. Aby jednak tego typu kontrargumentacja była wiarygodna, konieczne jest upowszechnienie na rynku wiedzy o jakości i parametrach nowoczesnych oszkleń. Wymaga to aktywności i zaangażowania przedstawicieli każdego ogniwa łańcucha wytwórczego: od producenta szkła, systemów, po dostawców folii, mas uszczelniających i profili, aż po wykonawców fasad.

Konsolidacja działań producentów tradycyjnych materiałów budowlanych jest na rynku coraz silniejsza. Podobnej aktywności potrzebuje teraz też branża szklarska. Oczywistym jest, że producent cementu chce sprzedać więcej cementu, tak jak branża szklarska chce sprzedać więcej szkła.

Współczynnik przenikania ciepła U nie może być wymiernikiem doboru materiału na fasadę. Tymczasem organizacje rządowe patrząc jedynie na liczby, porównując wartości U betonowej przegrody i fasady szklanej stwierdzają „po co nam okna?” i redukują wartość maksymalnego procentowego stosunku przeszkleń do powierzchni ścian budynku.

Taka tendencja jest oczywiście kłopotliwa dla branży szklarskiej, ale prawdziwymi ofiarami takiej polityki padną ludzie, którzy w przyszłości będą pracować i mieszkać w budynkach o ograniczonym dostępie naturalnego światła do wnętrza pomieszczeń.

Branża szklarska zawsze charakteryzowała się dużą dynamiką. Jeszcze kilkanaście lat temu wszechobecne były szkła twardopowłokowe tzw. hardcoatings, czy zestawy dwuszybowe o małych wymiarach. Kryzys w jakim znajduje się gospodarka światowa, stale rosnące ceny paliw powodują konieczność poszukiwania rozwiązań energooszczędnych. Coraz silniejszy nacisk kładzie się na energooszczędność i lepszą wydajność energetyczną budynków. Trzeba poszukiwać nowych, zaawansowanych technologicznie i wysokowydajnych produktów (jak SunGuard SNX, ClimaGuard nrG, SunGuard EC) trzeba promować nowe typy zespoleń (zestawy trzyszybowe, szyby zespolone próżniowe, systemy BIPV), czy sposoby montażu (fasada wentylowana, fasada typu „podwójna skóra” ).

Producent szkła musi opracowywać i produkować powłoki przeznaczone konkretnie do potrójnego szklenia. Producent mas uszczelniających musi zapewnić właściwości materiału, które gwarantują integralność strukturalną, ponieważ teraz musi poradzić sobie z trzema szybami. Producent szyb zespolonych musi zadbać, by potrójne zestawy szybowe dostępne były w dobrych cenach, inwestując w odpowiednią linię produkcyjną, załadunek i transport. Fasadowcy muszą zmieniać projekty i systemy montażu, dostosowując je do większego ciężaru szyb. Firmy wykonawcze muszą się nauczyć obchodzić z cięższymi zestawami przy zastosowaniu nowych metod i materiałów.

Jeśli nie uda się skonsolidować działań branży szklarskiej, będziemy mieli do czynienia z przykładem Brazylii. W największych miastach Ameryki Południowej, w Rio de Janeiro, Sao Paulo czy Buenos Aires stosunek oszkleń do powierzchni ścian wynosi jedynie 10-15%. To producenci cementu, nie szkła, trzymają tam prawdziwą władzę. Wg Scotta Thomsena wielkim wyzwaniem dla firmy takiej, jak Guardian, jest zmiana sposobu myślenia branży szklarskiej, architektów, organizacji rządowych, tak by zwiększyć ilość montowanego szkła i uświadamiać zalety jego stosowania.

Argumenty przedstawione przez Scotta Thomsena doskonale wpisują się w dominującą w Polskiej branży dyskusję o przyszłość fasad szklanych. Na początku roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiło kolejną wersję projektu zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W projekcie dodano wymagania ograniczające maksymalne powierzchnie okien. Na rzecz zmniejszenia powierzchni okien silnie lobbuje m.in. Stowarzyszenie Producentów Styropianu, które najchętniej miejsce po oknach wypełniłoby własnym materiałem termoizolacyjnym.

Zaskoczeniem jest natomiast stanowisko zajęte przez Ministerstwo, które jest wbrew tendencjom od dawna obecnym w architekturze polskiej.

Szkło jest materiałem znajdującym coraz szersze zastosowanie w nowobudowanych obiektach. Całoszklane elewacje są wręcz wyznacznikiem projektowanych współcześnie budynków, zarówno tych komercyjnych (biurowce, witryny sklepowe itp.), jak i mieszkaniowych. Przyszłość szklanych fasad leży w rękach zarówno branży okiennej, jak i ustawodawców. Najważniejsze jest zaangażowanie, współpraca i wspólny wysiłek całej branży szklarskiej w przeforsowaniu własnej argumentacji i upowszechnieniu wiedzy o innowacyjności współczesnych fasad szklanych.

 

Na podstawie materiałów GUARDIAN Częstochowa

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 07-08/2013

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.