Jak już podkreśliliśmy w poprzednim artykule, prawidłowe użytkowanie maszyn odgrywa zasadniczą rolę w uzyskaniu czystego i wysokiej jakości cięcia szkła laminowanego.

 

 

Oczywiście, odpowiedniej jakości produkcja musi obejmować również regularną konserwację wszystkich komponentów linii produkcyjnej.

2020 04 41 1

 

Wymaga to jednak znacznie więcej niż rutynowe czyszczenie i podstawowa konserwacja elementów układu zgodnie z instrukcją obsługi, czy też odpowiednie sprawdzanie i smarowania łożysk. Oprócz nich istnieje szereg innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę w celu poprawy wydajności maszyn i jakości obrabianych wyrobów szklanych.

 

W tym artykule skupimy się zatem na następujących trzech punktach:
- czyszczenie przyssawek próżniowych,
- sprawdzanie zaworów zwrotnych,
- sprawdzanie parametrów i ustawień.

 

2020 04 41 2

 


Czyszczenie przyssawek próżniowych
Przyssawki próżniowe mają stały kontakt ze szkłem. Dlatego ich kontrola i sprawdzanie siły ssania powinny być również jednym z priorytetowych, codziennych zadań. Wynika to z faktu, że środek antyadhezyjny Lucite, który stosuje się, aby zapobiec sklejaniu się poszczególnych arkuszy podczas przechowywania szkła laminowanego, może powodować złe działanie przyssawek próżniowych.

 

Nalot z Lucite może być również zmieszany z pyłem (kurzem) z magazynu, a nawet z drobnymi cząsteczkami szkła, pojawiającymi się podczas procesu cięcia. W połączeniu z olejem do cięcia szkła daje to mieszaninę, która dostaje się do próżniowych przyssawek, gdzie może prowadzić do „zarastania” przewodów pneumatycznych, co z kolei pogarsza siłę ssania.

 

2020 04 41 3

 

Prowadzi to do występowania różnych wartości siły próżni dla poszczególnych przyssawek, które nie mogą już prawidłowo zamocować szkła. Powoduje to nie tylko poślizg laminowanego szkła podczas cięcia, ale także oznacza, że szczeliny między taflami szkła, niezbędnej do przecięcia folii, nie można już wystarczająco szeroko otworzyć. Tego scenariusza można jednak uniknąć, jeśli pierwsze objawy zostaną poprawnie zinterpretowane, a następnie zastosowane zostaną procedury zaradcze.

 

Jednak często zdarza się, że na wydłużenie czasu produkcji i niewystarczające tworzenie szczelin odpowiada zwiększenie siły próżniowych przyssawek. Zjawisko to zmienia jednak również parametry produkcyjne, a samonakręcająca się spirala zdarzeń nabiera tempa: zasysane jest jeszcze więcej proszku Lucite, oleju do cięcia, kurzu i cząstek szkła, a wydajność maszyny spada. Jednak problem można rozwiązać, po prostu czyszcząc przyssawki.

 

 

Wskazówka : Trzymaj ręce z dala od wody i konwencjonalnych detergentów. Z reguły powodują one rozmazanie zanieczyszczeń, co nawet przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Po prostu użyj ściereczki zwilżonej alkoholem do czyszczenia przyssawek próżniowych. Ułatwia to rozwiązanie problemu i wyrównanie poziomu próżni. Prowadzi to do stabilnego procesu otwierania szczeliny i skraca czas cięcia szkła, co ostatecznie oszczędza również dużo energii i zwiększa wydajność systemu.  

 

 

Sprawdzanie zaworów zwrotnych
Drugim najważniejszym etapem prac konserwacyjnych jest regularne sprawdzanie zaworów zwrotnych, które są również częścią próżniowych przyssawek. Znajdują się w rurze, przez którą powietrze jest usuwane lub awaryjnie opróżniane.

 

Zawory zwrotne powodują, że wszystkie przyssawki, które nie przylegają do szklanej powierzchni, przestają zasysać powietrze. Są zatem odpowiedzialne za równomierny i silny poziom próżni, która umożliwia stabilne otwieranie szczeliny podczas procesu cięcia.

 

2020 04 41 4

 

Oczywiście, mogą być one również zanieczyszczone proszkiem Lucite, olejem do cięcia, kurzem i cząsteczkami szkła, a wtedy tracą swoją skuteczność. Z tego powodu zawory zwrotne muszą być również odpowiednio sprawdzane, przynajmniej raz na zmianę.

 

Odbywa się to za pomocą tak zwanego urządzenia sprawdzającego zawór zwrotny. To urządzenie wygląda jak stetoskop. Za pomocą tego urządzenia można słuchać przyssawek próżniowych, podobnie jak lekarz słucha swoich pacjentów, a tym samym wykrywać i eliminować wszelkie blokady.

 

 

Wskazówka : W nowszych generacjach maszyn do cięcia szkła laminowanego przyssawki próżniowe zwykle nie są już używane. Rozwarcie szczeliny do cięcia folii uzyskuje się za pomocą technologii pręta zaciskowego, który można obsługiwać w dużej mierze bezobsługowo.   

 

 


Sprawdzanie parametrów i ustawień
Sprawdzanie parametrów i ustawień maszyn jest również niezbędnym elementem regularnej konserwacji.

 

Szczególnie ważne jest, aby upewnić się, że wartości referencyjne, w których znajdują się parametry procesów dla danego systemu, są zapisane na liście najlepszych praktyk. Jest to jedyny sposób, aby sprawdzić, czy wszystko nadal działa w idealnym zakresie lub – jak opisano powyżej – jest już nieprawidłowo sparametryzowane z powodu wystąpienia zanieczyszczeń.

 

W takim przypadku należy natychmiastowo wszystkie elementy całkowicie wyczyścić. Przy ustawianiu parametrów zgodnie z listą najlepszych praktyk zaleca się wykonanie cięcia testowego i powrót do idealnego stanu krok po kroku.

 

 

Wskazówka : Zawsze zwracaj uwagę na parametry najlepszych praktyk dla swoich maszyn w zakresie konserwacji. Optymalny punkt odniesienia do tego można znaleźć w instrukcji obsługi maszyn w punkcie „Parametry”.  

 

 

Wnioski: konserwacja maszyn do cięcia szkła laminowanego
W firmie LiSEC wielokrotnie obserwujemy w praktyce, że niewłaściwa konserwacja przyssawek próżniowych i zaworów zwrotnych często prowadzi do zanieczyszczenia tych wrażliwych elementów, co z kolei prowadzi do nieoptymalnych wyników.

 

Na podstawie błędnej interpretacji pierwszych objawów parametry są następnie często zmieniane, co nie tylko zmniejsza wydajność maszyn, ale może również prowadzić do znacznie większej nieprawidłowości w działaniu. Parametry procesów powinny również zawsze znajdować się w zakresie idealnych lub najlepszych praktyk, aby osiągnąć naprawdę zadowalające wyniki.

 

Claudia Guschlbauer
LiSEC

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 04/2020
   

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.