Szkło płaskie w procesie jego obróbki jest wielokrotnie przenoszone ze stanowiska na stanowisko. Tafle szklane dostarczane są do zakładów przetwarzających szkło płaskie w postaci różnej wielkości formatów, z których najpopularniejszymi są rozmiary Jumbo oraz pół-Jumbo. W dalszym procesie przetwarzania dostarczone tafle podlegają rozkrojowi wtórnemu na mniejsze formatki , które kolejno mogą przechodzić dodatkowe operacje szlifowania, wiercenia, frezowania, fazowania itp.

 

 

Standardowe arkusze szkła float są produkowane w grubościach od 2 do 19 mm. Ciężar właściwy szkła to 2,473 g/cm3. Zatem formatka szkła o powierzchni 1 m2 i gr. 15 mm to ciężar ok. 47 kg, a formatka o gr. 4 mm i powierzchni 1 m2 waży ok. 10 kg

Przenoszenie takich formatek to duży wysiłek a ponadto należy pamiętać , że szkło po rozkroju ma powierzchnię gładką i śliską a krawędzie ostre i stanowi duże zagrożenie dla pracowników .

Zastosowanie różnego rodzaju manipulatorów pozwala na pewne i bezpieczne przenoszenie arkuszy szkła ze stanowiska na stanowisko , z magazynu szkła na przenośniki i stoły robocze maszyn szklarskich.

 

Manipulatory do transportu międzyoperacyjnego szkła ARMATEC

1. Manipulator typ EASY-LIFT.

Mały ciężar własny urządzenia zapewnia lekka aluminiowa konstrukcja. Charakteryzuje je łatwe, „miękkie" podnoszenie i opuszczanie ładunku. Urządzenie Easy-Lift umożliwia:

• podnoszenie i opuszczanie,

• obrót oraz uchylenie.

Próżnia wytwarzana jest za pośrednictwem dyszy Venturiego lub pompy próżniowej.

Urządzenia są produkowane w kilku zakresach ciężaru udźwigu: 150, 250, 350 daN (kg).

 


2. Manipulator ISOLIFT typ Handy, jednokolumnowy

Służy do szybkiego, łatwego i bezpiecznego transportowania szkła w pozycji pionowej.

Wykonywane jest w wersjach do podnoszenia i opuszczania, a także z możliwością uchylenia i obrotu ładunku, w wersjach 150 i 250 daN (kg).

 

3. Manipulator ISOLIFT IZ

• IZK

Głównie stosowany do transportu ciężkich arkuszy szkła, o dużych gabarytach. Urządzenie posiada takie same funkcje jak Iso-lift HANDY. Wykonywany jest w wersjach: 250, 500, 650 daN (kg).

• IZDEN

Specjalnie zbudowany do transportu szkła dla pionowych szlifierek krawędziowych. Wykonywany w wersjach: 250, 500, 650 daN (kg).

• IZDEK

Wielofunkcyjny manipulator dla różnych zastosowań, przeznaczony dla bardzo ciężkich formatek. Wykonywany w wersjach: 250, 500, 650 daN (kg).

 

4. Rama ssawkowa z zasilaniem akumulatorowym typ ADK V 500

Manipulator bez zewnętrznego zasilania elektrycznego oraz bez zewnętrznego zasilania w sprężone powietrze. Obrót arkusza ręczny. Uchylanie za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej. Wykonywany w wersjach 150 i 250 daN (kg).

 

5. Ramy ssawkowe, typ GS

• Rama ssawkowa GSR

Standardowy manipulator do transportu pionowego ciężkich paneli i arkuszy szkła. Wykorzystywany przy magazynowaniu i składowaniu szkła na stojakach magazynowych. Produkowane są wersje o udźwigu: 250, 350, 500, 1000 daN (kg).

• Rama ssawkowa GFSR-V-1000

Przeznaczona do transportu pionowego arkuszy szkła o wymiarze 3,2x6 m. Specjalnie dostosowana do załadunku szkła na stoły krojące. Udźwig 1000 daN (kg).

• Rama ssawkowa GST

Bardzo lekka rama ssawkowa do pionowego transportu szkła. Może być zawieszana na przekładni łańcuchowej wyposażonej w hak. Produkowana w wersjach o udźwigu: 250, 500, 600 daN (kg).

 


6. Manipulatory podwieszane na hakach

• Manipulator MSDR

Do podwieszania na hakach urządzeń dźwigowych. Stosowany do transportu ciężkich arkuszy szkła przy szlifowaniu na pionowych szlifierkach krawędziowych. Produkowane są wersje o udźwigu: 250, 500, 1000 daN (kg).

• Manipulator SDR

Urządzenie ssawkowe do pionowego transportu arkuszy szkła. Możliwy jest obrót arkusza. Do zastosowania w pionowych liniach produkcyjnych, np. do zespalania szkła. Produkuje się wersje o udźwigu: 150 i 250 daN (kg).

• Manipulator GMLK

Do podwieszania na hakach urządzeń dźwigowych. Ma możliwość zmiany pozycji z pionowej na poziomą. Do różnych zastosowań. Produkowany w wersjach o udźwigu: 250, 500, 1000 daN (kg).

 

Przykłady zastosowania manipulatorów: 

1. Suwnica bramowa (X-Y) wyposażona w manipulatory

Taki układ suwnicy umożliwia poruszanie manipulatora w płaszczyźnie poziomej X-Y oraz w osi pionowej X.

Współrzędne X-Y są ograniczone wymiarami suwnicy bramowej, natomiast ruch w osi Z jest limitowany wysokością podnoszenia manipulatora. Przesuw manipulatora w osiach X-Y obsługa może wykonać ręcznie lub mechanicznie.

Zalety suwnicy bramowej:

• duży zakres operacyjny,

• możliwość obsługi pojedynczych, nietypowych projektów w zależności od zamówienia.

2. Urządzenia dźwigowe z wysięgnikiem typu żuraw

Rozwiązanie to jest tańsze od suwnicy bramowej. Duży promień operacyjny uzyskany został dzięki długiemu i obrotowemu wysięgnikowi. Kąt obrotu kolumny 210o/270o (obrót ręczny). Długość wysięgnika - do 6 m. Manipulator na wysięgniku może poruszać się na jednej lub dwu szynach.

3. Kompletny system do przenoszenia arkuszy szkła, wykorzystujący urządzenie dźwigowe z wysięgnikiem

Powierzchnia robocza określona jest okręgiem o promieniu równym maksymalnej długości wysięgnika. Kąt obrotu kolumny: 210o. Przesuw manipulatora manualny. Produkowany jest w różnych wariantach udźwigu: 150, 250, 350 daN (kg). Maksymalna długość wysięgu: 6 m. Posiada system podwójnych szyn z kółkami obrotowymi na łożyskach kulkowych.

 

Rama ssawkowa z zasilaniem akumulatorowym typ ADK V 500

Dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy się rama ssawkowa ADK V500. Posiada ona własne zasilanie elektryczne w postaci akumulatora i nie wymaga dodatkowego zasilania w sprężone powietrze. Te cechy czynią urządzenie bardzo uniwersalnym i przydatnym w miejscach, gdzie dostęp do elektrycznego zasilania oraz sprężonego powietrza jest utrudniony. Dotyczy to placów budów, magazynów i tym podobnych miejsc.

• Udźwig 500 daN (kg)

• Wymiar ramy ssawkowej może być różny, zależnie od konfiguracji (rysunek obok)

• Obrót ładunku ręczny

• Uchylenie ładunku 0-90o za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej

• 4 ssawki o średnicy 300 mm każda

• Próżnia uzyskiwana za pomocą pompy próżniowej

• Zasilanie: bateria akumulatorów 12 V/7,2 Ah

• Ilość cykli pracy: około 150 razy

• Ładowanie akumulatora napięciem 230 V

• Urządzenia bezpieczeństwa: wskaźniki próżni

• Ciężar własny: 50 kg

• Standardowy kolor: białe aluminium RAL 9006.

Ustawienie ramion manipulatora może być dowolne. Poniższe zdjęcia obrazują rozstawienie ramion oraz ssawek oraz możliwe zastosowania manipulatora.

 

Stanisław Witek

MC DIAM Sp.z o.o.

więcej informacji: Świat Szkla 4/2005

 

Dwukolumnowy IZK
Dwukolumnowy IZDEN
Dwukolumnowy IZDEK

Rama typ GSR 
Rama typ GFSR-V-1000
Rama typ GST

Manipulator MSDR
Manipulator SDR
Manipulator GMLK

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.