Manipulatory próżniowe, czyli ramy ssawkowe lub po prostu ssawki do szkła – na stałe wpisały się w parki maszynowe polskich firm przetwórstwa szkła.

 

Złożyły się na to dwa czynniki: z jednej strony sytuacja na rynku pracy, czyli rosnące koszty pracy z jednoczesnym spadkiem ilości osób chętnych do wykonywania pracy fizycznej, z drugiej zaś trend do produkcji coraz to większych szyb, a co za tym idzie, coraz cięższych formatek.

 

Do ich przenoszenia, a także manipulacji nimi (obrotu, pochylenia) wystarczy teraz tylko jedna osoba, jeśli użyje odpowiednio dobranej ramy ssawkowej.

 

A co najważniejsze, to operator ramy nie musi odznaczać się dużą sprawnością fizyczną, ponieważ cały ciężar formatki jest utrzymywany przez manipulator.

 

 

Ważny argument: bezpieczeństwo
Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem ram ssawkowych jest podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez odsunięcie zawsze niebezpiecznego szkła od osoby je transportującej oraz zastosowanie w konstrukcjach ram dodatkowych, ochronnych środków technicznych.

 

By zachować bezpieczeństwo pracy urządzenie musi być sprawne oraz obsługiwane we właściwy sposób.

 

Należy pamiętać, że polskie prawo wymaga od eksploatującego ramę ssawkową przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych. W przypadku ram, które są niezależnym urządzeniem i mogą zostać podwieszone pod hak dźwignicy, taki przegląd techniczny powinien się odbyć co najmniej raz w roku.

 

Urządzenia na stałe zintegrowane z dźwignicą, podlegają przepisom o Dozorze Technicznym, który sam wyznacza terminy konserwacji.

 

2020 03 39 1 

Fot. 1. Część przyssawki poza obrysem szkła. Ostra krawędź może uszkodzić przyssawkę.

 

Regularna konserwacja – stała korzyść
Spełnienie wymagań formalnych nie oznacza automatycznie, że urządzenie jest bezpieczne. Jego stan techniczny może ulec pogorszeniu na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji.

 

Praktyka pokazuje, że firmy zajmujące się konserwacją żurawi i suwnic mając doświadczenie w urządzeniach ogólnego przeznaczenia, w przypadku dźwignic specjalizowanych nie zawsze kontrolują ssawki do szkła.

 

Dlatego zaleca się zlecenie przeglądów firmom wyspecjalizowanym oraz regularną kontrolę urządzeń przez samych eksploatujących.

 

Każde urządzenie w instrukcji eksploatacji powinno zawierać informację o częstotliwości i sposobie kontroli układów, mechanizmów oraz zabezpieczeń.

 

Operatorzy nie zawsze stosują się do zaleceń by użytkować ramę zgodnie z przepisami. Niestety, czasami niesie to ryzyko utraty zdrowia i życia pracowników.

 

Jedną z istotnych czynności sprawdzających jest regularna kontrola przez użytkownika stanu gumowych ssawek. „Sparciała” guma, uszkodzenia mechaniczne lub deformacje w wyniku kontaktu z substancjami ropopochodnymi, kwalifikują je do natychmiastowej wymiany. Tego typu uszkodzenia mogą być

 

bez problemu zidentyfikowane przez personel bez przygotowania technicznego. Wskazane jest również przeprowadzanie regularnej kontroli szczelności układu próżni.

 

Polega ona na zassaniu szyby, podniesieniu jej na niewielką wysokość i wyłączeniu układu ssania. Sprawna rama ssawkowa powinna utrzymywać próżnię w obwodzie na tyle długo, by w razie braku napięcia lub awarii instalacji sprężonego powietrza (dla ram zasilanych powietrzem) lub wyładowania się baterii (w ssawkach akumulatorowych) operator miał czas na reakcję i bezpiecznie odłożyć transportowany ładunek.

 

Jeżeli odstępy czasu między kolejnymi załączeniami pompy próżniowej są bardzo krótkie, lub po wyłączeniu ssania, wskazówka na tarczy wakuometra (manometr podciśnieniowy) „ucieka” z zielonego pola na czerwone, to oznacza, że układ próżni jest nieszczelny.

 

Wtedy rama ssawkowa powinna zostać poddana profesjonalnemu serwisowi. Prawidłowa i ergonomiczna eksploatacja ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo i komfort pracy, ale również wydłuża okres eksploatacji części zmniejszając koszty.

 

Dobrym przykładem są regulowane ramiona ssawek, które pozwalają dopasować rozstaw ssawek do wielkości transportowanego szkła. Ich rozsunięcie nie tylko pozwala na stabilniejsze prowadzenie transportowanego ładunku, ale również powoduje rozkład sił podnoszących na całej powierzchni szyby, i w rezultacie, wprowadzenie mniejszych naprężeń.

 

Niektóre ramy ssawkowe dzięki osobnym obwodom próżni pozwalają podnosić formatki bez wykorzystania wszystkich ssawek. Jest to bardzo poręczne rozwiązanie, gdy na zmianę obsługiwane są małe i duże gabaryty.

 

Należy wtedy również wykorzystywać opcję rozsuwania ssawek. Sytuacja, w której część ssawki jest na przenoszonej szybie, a fragment wystaje poza jej obrys jest niedopuszczalna! W takim przypadku ssawka nie bierze udziału w podnoszeniu, a ostra krawędź szyby może ją uszkodzić.

 


Ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy podnosi komfort oraz bezpieczeństwo
Ponieważ niewiele urządzeń ma możliwości obrotu wokół osi pionowej bez ograniczeń, należy zwrócić uwagę, czy operator w czasie transportu ładunków nie powoduje owijania się przewodów zasilających wokół ramy ssawkowej i łańcucha.

 

Może to spowodować stopniowy spadek wydajności pracy, aż do momentu przywrócenia ich do pozycji początkowej.

 

2020 03 39 2 

Fot. 2. Przyssawka pofalowana na skutek kontaktu z olejem

 

Ciągłe ich naprężanie powoduje także przyspieszone zużycie mechaniczne. Dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać do zalet użytkowania ssawek do szkła.

 

Na rynku dostępne są urządzenia od ogólnego przeznaczenia po wyspecjalizowane do konkretnych zadań.

 

Trzeba jednak pamiętać, że – jak każde urządzenie – ramy ssawkowe też się zużywają, a od tego w jaki sposób będziemy się z nimi obchodzić, bezpośrednio zależy nasze bezpieczeństwo.

 

mgr inż. Robert Wasilewicz
MC DIAM

 

 2020 03 39 3

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 03/2020
   

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.