W ramach rewizji przepisów dotyczących jakości i badania drzwi wewnętrznych RAL-GZ 426: 2020 zrezygnowano ze „starej“ części 4 obejmującej badania elementów drzwi. Przepisy dotyczące jakości i badań odnoszą się do skrzydeł drzwiowych w części 1 i ościeżnic w części 2 – w punkcie „Specjalne przepisy dotyczące jakości i badań.”

 

Norma wyrobu dla drzwi wewnętrznych EN 14351-2:2018 dla gotowych elementów drzwiowych została opublikowana, ale dotąd nie została zharmonizowana. Norma wyrobu nie zawiera jednak informacji o użytecznych kombinacjach badań. Nie podano w niej też określeń dotyczących wymaganych klas lub wartości pożądanych parametrów. Norma ta nie zawiera też żadnych odniesień do innych przepisów krajowych, takich jak normy DIN.

 

W tym kontekście warto wspomnieć o normie DIN SPEC 18105:2019. Ma ona na celu określenie wymagań obiektowych dla płytowych drzwi wejściowych, które prowadzą z korytarzy budowlanych lub klatek schodowych do mieszkań, lokali mieszkalnych, apartamentów itp. Nie jest ona jednak pomocna dla projektanta i architekta w ich pracy.

 

Tabela 1. Definicja różnych poziomów jakości dla drzwi wewnętrznych w celu uproszczenia procedur przetargowych, produkcji i montażu

 2023 03 22 1

 

Praktycznie wszystkie budynki wymagają do swojego użytkowania otworów wejściowych, które powinny być zamykane ze względu na komfort, bezpieczeństwo i izolację akustyczną lub cieplną. Drzwi były wykorzystywane do tego celu od najdawniejszych czasów.

 

Zastosowanie drzwi jest powszechne, a ich komfort, trwałość i przewidywane zastosowanie są zasadniczo określane w fazie planowania. Podstawą udanego planowania i wyboru odpowiednich komponentów musi być zawsze dostosowanie do oczekiwanego wykorzystania budynku lub pomieszczeń.

 

Ułatwić ten proces mogą wytyczne ift TU-11/01 „Zalecenie dotyczące stosowania i badania gotowych elementów drzwiowych (drzwi, ościeżnica, uszczelka, okucia) wewnątrz budynków zamkniętych” zawierające zarówno przydatne kombinacje badań, jak i minimalne wartości parametrów i klasy oraz inne wymagania krajowe, które powinny być spełnione.

 

Wytyczne Ift TU-11/01 oferują więc doradcom, projektantom i architektom możliwość wyboru odpowiedniego elementu drzwiowego do drzwi w budynku.

 

Wytyczne Ift TU-11/1 opierają się na wieloletnich doświadczeniach Ift Rosenheim i mają na celu pomoc w określeniu niezbędnych wymagań w zależności od tego gdzie wyrób będzie zastosowany. Aby informacje były przydatne/zrozumiałe, opracowano konkretne zalecenia dla czterech różnych poziomów komfortu i jakości dla najczęściej spotykanych zastosowań.

 

Tabela 2. Definicja podstawowych obszarów zastosowań dla drzwi wewnętrznych

 2023 03 22 2

 

W przypadku wyższych wymagań zalecane jest zewnętrzne monitorowanie („certyfikacja”) produktów w celu zapewnienia ich odpowiednich właściwości.

 

Oprócz cech technicznych, zalecanych przy doborze drzwi wewnętrznych, opisanych w niniejszych wytycznych, istnieją dodatkowe cechy jakościowe oparte na dobrowolnych porozumieniach między producentami (np. niemieckie „Stowarzyszenie jakości RAL drzwi wewnętrznych” -”RALGütegemeinschaft Innentüren”). Ma ono swoje własne przepisy dotyczące jakości i badań, których przestrzeganie zapewnia wysoką jakość wyrobów - skrzydeł drzwiowych lub ościeżnic.

 

Zakres zastosowania
Wytyczne ift TU-11/1, podobnie jak norma europejska EN 14351-2, dotyczą właściwości użytkowych wszystkich drzwi wewnętrznych, niezależnie od materiału – ale nie obejmują właściwości przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

 

Norma europejska EN 14351-2 wyróżnia drzwi wewnątrz budynków umieszczane w następujących celach:
a) na drogach ewakuacyjnych,
b) do celów specjalnych o specjalnych wymaganiach,
c) tylko do połączenia między dwoma pomieszczeniami.

 

Te zastosowania można łączyć, np. drzwi w drogach ewakuacyjnych o specjalnych wymaganiach.

 

Aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie drzwi, oprócz wyboru właściwego rodzaju drzwi do danego obszaru zastosowania zawsze wymagany jest profesjonalny montaż.

 

Należy zawsze przestrzegać zarówno instrukcji montażu producenta, jak również wymagań podanych w atestach montażowych, np. w przypadku drzwi o sprawdzonych i certyfikowanych właściwościach antywłamaniowych.

 

Badania, certyfikacja i nadzór zewnętrzny
Dla projektantów, konstruktorów, producentów i montażystów istotne jest, aby ważne informacje dotyczące właściwości technicznych i przeznaczenia były dostępne w sposób jasny i zrozumiały w języku narodowym miejsca użytkowania.

 

Dlatego też wytyczne ift TU-11/1 zalecają udokumentowanie sprawdzonych/ przetestowanych właściwości użytkowych dla wymaganych klas i wartości reprezentatywnych drzwi w odpowiednim zestawieniu (paszport drzwi ift) dla wszystkich zdefiniowanych poziomów jakości, a także informacje o miejscu i zakresie zastosowania.

 

Program uzupełnia zewnętrzna kontrola w ramach certyfikacji ift- zgodnie z QM 326. Zalecenia dotyczące użytkowania Wytyczne ift TU-11/1 celowo definiują cztery różne poziomy komfortu i bezpieczeństwa, aby ułatwić/uprościć projektantom, inwestorom i rzemieślnikom przygotowanie oferty, produkcję i montaż. Za każdym poziomem kryje się więc zdefiniowanie znaczących wartości charakterystycznych dla szerokiej gamy możliwych właściwości drzwi wewnętrznych.

 

Rodzaje drzwi
Drzwi powinny być odpowiednio zaplanowane i wybrane zgodnie z ich obszarem zastosowania i koncepcją mieszkania. Poniżej opisano trzy zasadnicze obszary zastosowania drzwi (więcej na ten temat w dalszej części). Wytyczne ift TU-11/1
- uwzględniają różne poziomy jakości,
- podają wyjaśnienia i wskazówki dotyczące naprężeń,
- opisują obszary zastosowania,
- definiują zalecenia dotyczące stosowania.

 

Poradnik ten oferuje projektantowi, organizatorom przetargów oraz producentowi możliwość zdefiniowania odpowiedniego elementu drzwiowego zgodnie z pożądanymi celami oraz dokonania właściwego wyboru. 

 

 2023 03 22 3

Wytyczne ift TU-11/1 Zalecenie dotyczące stosowania i badania gotowych elementów drzwiowych (drzwi, ościeżnica, uszczelka, okucia) wewnątrz budynków zamkniętych. Niniejsze wytyczne ift mają na celu pomóc użytkownikom w wyborze odpowiednich drzwi dla ich potrzeb. Wytyczne te koncentrują się na cechach technicznych („wydajnościowych”) drzwi wewnętrznych. Ponadto istnieją cechy optyczne, takie jak wykończenie powierzchni, kształty lub konstrukcja, które należy rozpatrywać oddzielnie.

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Andreas Schmidt
ift Rosenheim

 

Bibliografia
[1] DIN EN 14351-2:2019-01 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne

[2] Poradnik RAL-GZ 426:2020-09 Zapewnienie jakości. Drzwi wewnętrzne z drewna i materiałów drewnopochodnych.

[3] DIN SPEC 18105:2019-09 Okna i drzwi – Drzwi wejściowe do mieszkań. Kryteria wyboru wymagań i właściwości

[4] Wytyczne ift TU-11/1 Zalecenie dotyczące stosowania i badania gotowych elementów drzwiowych (drzwi, ościeżnica, uszczelka, okucia) w obrębie zamkniętych budynków. ift Rosenheim, maj 2022 r.

[5] EN 179 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

[6] EN 1125 Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

[7] EN 1935 Okucia budowlane – Zawiasy jednoosiowe – Wymagania i metody badań

[8] EN 1154 Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań

[9] EN 13637 Okucia budowlane – Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.