XXI wiek to dla przemysłu czas przełomowy. Zmiany cywilizacyjne w strukturze społecznej, gospodarczej, technologicznej, które zachodziły od zawsze, nabrały niespotykanego dotąd tempa.

 

Ta prędkość przemian oraz ich ilość przyczyniają się do tego, że żadne przedsiębiorstwo, a w szczególności produkcyjne, nie może myśleć o rozwoju bez uwzględnienia założeń czwartej rewolucji przemysłowej. Wiadomo już, że automatyzacja produkcji to nie przywilej, a konieczność w każdej branży.

 

Dane demograficzne przedstawione w raporcie Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality nie pozostawiają złudzeń. Do 2030 roku liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce zmniejszy się o milion.

 

2019 10 48 1 

 

Konieczność skutecznego przestawienia na tory Przemysłu 4.0 nie omija firm produkujących okna, drzwi i fasady. Wielu przedsiębiorców obawia się wysokich kosztów, jakie mogą generować zmiany i inwestycje w firmie, szczególnie w zestawieniu ze sformułowaniem „rewolucja”. Warto jednak rozpatrywać wszystkie przemiany, jako szanse, a nie zagrożenia.

 

Podpowiadamy, jak wdrożenie kluczowego programu może pomóc w zastosowaniu strategii, która przyniesie maksymalne profity, a dodatkowo pozwoli wprowadzić oszczędności. Według definicji Przemysłu 4.0 automatyzacja, przetwarzanie i wymiana danych oraz technik wytwórczych wykorzystywane są wzajemnie do tworzenia w firmie jednego, zwartego systemu cyberfizycznego. Jest to połączenie świata fizycznego z wirtualnym, gdzie ludzie, maszyny i oprogramowanie są połączeni w jedną sieć.

 

Tworzą spójny organizm, w którym komunikacja przebiega w czasie rzeczywistym umożliwiając natychmiastową organizację i optymalizację procesów. W produkcji aluminium jest to system, który jest w stanie wyprodukować zarówno serię identycznych elementów, jak też szereg całkiem indywidualnych i niepowtarzalnych konstrukcji bez konieczności wspomagania się produkcją „ręczną”.

 

Skoro wiadomo, jaki jest model idealnego przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0, rodzi się pytanie jak to wdrożyć w firmie produkującej stolarkę aluminiową? Jak przeprowadzić wszystkie niezbędne zmiany, by poniesione nakłady finansowe i poświęcony czas zostały wykorzystane jak najlepiej i szybko przyniosły wymierne korzyści? Funkcjonowanie takiego systemu i generowanie wymiernych oszczędności zależy od spełnienia kilku warunków.

 

Najważniejsze z nich to odpowiedni program zawierający pełne dane o technologii (typowych oraz nietypowych konstrukcji) plus park maszynowy, który jest w stanie wszystkie zaprojektowane obróbki wykonać w oparciu o otrzymane dane. Proces produkcyjny nie kończy się w momencie realizacji ich na profilach, jednak jest to dobry etap wyjścia do dalszych rozważań. Dlaczego? Ponieważ jest to decydujący krok, po którym wszystkie elementy, tj. obrobione profile, okucia oraz szkło powinny być gotowe do finalnego montażu.

 

2019 10 48 2

 

W tym kontekście sensowną ideą jest wykorzystanie do projektowania, wycen, przygotowania danych do produkcji i sterowania maszynami jednej, automatycznie aktualizowanej, platformy. Dzięki temu uzyskamy bezpośrednią komunikację z maszyną lub maszynami bez konieczności czasochłonnego przygotowania informacji dla nich.

 

Przy takim sposobie przepływu informacji niepotrzebny stanie się też dodatkowy program tłumaczący i przypisany do niego człowiek. Skoro nie są dłużej przydatne, firma może z nich zrezygnować. Jeśli natomiast rozważany był zakup takiego programu i zatrudnienie specjalisty, to te kroki stają się zbędne. W ten sposób rodzą się, oczywiście, pierwsze oszczędności widoczne w zestawieniach księgowych. Co więcej, tak zaprojektowany proces w zauważalny sposób skraca i upraszcza komunikację, co wpływa na ogólną efektywność.

 

Ponadto, dane dla maszyn są generowane automatycznie, co z kolei eliminuje konieczność ciągłego nadzoru maszyn CNC przez człowieka. Unikamy więc i tutaj kolejnego stanowiska pracy, gdyż operator maszyny musi tylko zeskanować kod sterujący i odpowiednio umieścić profil na maszynie. Reszta dzieje się już automatycznie. Dzięki temu, dotychczas zajęty nadzorem operator CNC może zająć się innymi zadaniami.

 

Takie podejście jest wiernym odbiciem założeń idei Przemysłu 4.0. Otwiera ono jednocześnie drogę do dalszej automatyzacji produkcji na kolejnych etapach. Obecnie dotyczy ona obróbek CNC, ale wiele zadań nadal jest wykonywanych ręcznie. W kolejce czekają jeszcze procesy transportu wewnętrznego, przygotowania (konfekcji) akcesoriów do produkcji czy sortowania szyb. Od czegoś jednak trzeba zacząć.

 

Tak przeprowadzone przemodelowanie procesu w firmie niesie za sobą wymierne korzyści w trybie natychmiastowym. Jest to eliminacja ogniw pośrednich, takich jak dodatkowe programy, czy wysoko wynagradzani ludzie do przygotowania danych sterujących. W efekcie pojawiają się oszczędności na hali produkcyjnej, np. na ograniczeniu obecności operatora CNC o około 70%. Kolejnym „efektem ubocznym” jest podniesienie wydajności maszyn o 30%.

 

Konkluzja sprowadza się do jednego wniosku – chcąc być firmą jutra, należy rozważyć inwestycję w kompleksową, zintegrowaną platformę, jaką jest np. program LogiKal firmy Orgadata. Rozwiązanie to zawiera w sobie wszystkie cechy bliskie koncepcji produkcji 4.0. Według deklaracji Orgadata,

 

LogiKal zapewnia pełną organizację wycen, przygotowanie produkcji oraz przygotowanie plików sterujących do maszyn w ramach jednej zintegrowanej platformy, która jest na bieżąco aktualizowana dzięki szerokiej współpracy firmy z dostawcami systemów aluminiowych i okuć. Zawiera ona zawsze aktualne dane katalogowe zarówno pod względem handlowym jak i technologicznym.

 

Obróbki CNC tworzone są już podczas wyceny konstrukcji i mogą być później przekazywane do dowolnejmaszyny lub maszyn bez konieczności dokupowania jakichkolwiek dodatkowych programów, czy zatrudniania kolejnych ludzi. Dodatkową korzyścią jest również możliwość integracji tej platformy z systemami zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.

 

Ciekawa jest także mo liwość wykorzystania zgromadzonych w tej platformie danych w procesie bez papierowej produkcji dostępnej na rynku pod nazwą LogiKal MES. Należy się cieszyć, że producenci oprogramowania branżowego dostrzegają wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej, a nawet wychodzą im naprzeciw udostępniając gotowe do wdrożenia narzędzia. 


Orgadata

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 10/2019
  

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.