Grupa HEGLA z Beverungen przeorganizowała swoją kadrę zarządzającą w celu zapewnienia konsekwentnego i długofalowego wzrostu gospodarczego przedsiębiorstwa, któremu przyświeca strategia zrównoważonego rozwoju.

 

1 września 2018 r. dr Heinrich Ostendarp (53 lata) dołączył do dotychczasowej kadry zarządzającej, w skład której wchodzi Jochen H. Hesselbach i Bernhard Hötger, i przejął odpowiedzialność za obszary Techniki, Produkcji, Łańcucha dostaw i logistyki oraz IT.

 

 

2018 10 11 1

1 września 2018 r. Dr Heinrich Ostendarp dołączył do zarządu grupy HEGLA z Beverungen i jest odpowiedzialny za obszary Techniki, Produkcji, Łańcucha dostaw i logistyki oraz IT (od lewej do prawej: Bernhard Hötger, Jochen H. Hesselbach, Heinrich Ostendarp)

 

 

2018 10 11 2

W ramach wytyczenia obiecującego kierunku działań w przyszłości kilku pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze udzielono obszernych pełnomocnictw (od lewej do prawej: Peter Herrmann – kierownik ds. Supply Chain Management, Peter Böhmer – kierownik ds. sprzedaży operacyjnej, Stefan Reuter – kierownik ds. sprzedaży technicznej, dr Thomas Rainer – kierownik ds. rozwoju HEGLA boraident i dyrektor zarządzający HEGLA Bernhard Hötger.

 

 

– Cieszymy się, że udało nam się pozyskać do współpracy znaną w całej branży osobę, jaką jest dr Ostendarp – specjalista znający się na szkle i jego obróbce oraz wiedzący z własnego doświadczenia, jakie wymagania stawiają klienci naszym rozwiązaniom – podkreśla Bernhard Hötger. Wcześniej dr Ostendarp zajmował między innymi stanowisko kierownika technicznego w firmie Schott-Glas, następnie przez wiele lat był dyrektorem generalnym spółki Bohle AG oraz dyrektorem zarządzającym grupy Scholl- Glas. Ponadto uzyskał on tytuł doktora w dziedzinie techniki produkcji i ukończył studia na kierunku elektrotechniki /inżynierii komunikacji na niemieckiej uczelni technicznej RWTH Aachen.

 

Bernhard Hötger jako dyrektor zarządzający przejmie w przyszłości odpowiedzialność za obszary Sprzedaży i Marketingu grupy HEGLA. Ponadto jego praca skupi się na rozwoju strategicznym spółek córek. Jochen H. Hesselbach pozostanie na stanowisku prezesa zarządu.

 

 

Prokura wyznacza kierunek i umacnia kompetencje

 

Chcąc dostosować struktury HEGLA do wzrostu również poniżej szczebla zarządu, kilku pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze udzielono prokury. Peter Böhmer (kierownik ds. sprzedaży operacyjnej), Stefan Reuter (kierownik ds. sprzedaży technicznej) i Peter Hermann (kierownik ds. Supply Chain & Logistics Management) są od teraz uprawnieni do reprezentowania zakładów HEGLA z Beverungen. Ponadto Peter Hermann zostaje prokurentem firmy HEGLA Maschinenbau z Kretzschau i razem z dr. Thomasem Rainerem (kierownik ds. rozwoju HEGLA boraident) prokurentem HEGLA boraident z Halle – będzie wspólnie odpowiedzialny za dalszy rozwój tej firmy.

 

Podczas wspólnego wpisu prokury do rejestru dyrektor zarządzający Bernhard Hötger podkreślił ogromne zaufanie do umiejętności i know-how prokurentów.

 

– Przenosząc tak szerokie kompetencje, chcemy dalej umacniać pozycję firmy HEGLA i z takim samym powodzeniem kierować nią w przyszłości – mówi dyrektor zarządzający.

 

 

 

Carsten Koch
HEGLA GmbH & Co. KG 

 

 

 2018 10 11 3

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2018

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.