Od jakichś 30 lat HEGLA odgrywa aktywną rolę w przemyśle maszyn do obróbki szkła, ciesząc się uznaniem na całym świecie ze względu na doskonałą jakość i wyjątkowy potencjał innowacyjny. Siła grupy HEGLA leży w rozwoju i produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu szkła płaskiego.

 

Jej pierwszoplanowa produkcja koncentruje się na technologii cięcia i łamania szkła float i laminowanego, począwszy od półautomatycznych maszyn do cięcia aż po wysokowydajne linie cięcia z kompletnym sterowaniem. Ponadto HEGLA dostarcza bardzo zróżnicowane odpowiednie rozwiązania dla transportu szkła.

 

 

HEGLA w Polsce
Od ponad 10 lat niemiecki producent maszyn jest obecny na polskim rynku. Po początkowej sprzedaży używanych maszyn z drugiej ręki, firma HEGLA pojawiła się w Polsce także jako dostawca nowych urządzeń.


Od stycznia 2013 r. firma HEGLA jest oficjalnie reprezentowana na polskim rynku przez firmę MC DIAM Sp. z o.o., kierowaną przez Marka Gendaja.


Przegląd produktów
Cięcie kształtowe szkła float

38-fot1
Stoły do kształtowego cięcia szkła Formline ze swobodnym spadkiem lub uchylne oraz stoły Optimax z usuwaniem powłoki na krawędziach lub bez tej możliwości są sztandarowymi produktami firmy HEGLA w dziedzinie cięcia szkła float. Istnieją dwie opcje prędkości dla cięcia i szlifowania: 120 m/min jako standard, jak również 160 m/min dla cięcia i szlifowania w wersji „PLUS”. Również opcjonalne są podwójne głowice do cięcia i szlifowania.


Najnowszą maszyną jest nowa „GALACTIC / GALACTIC PLUS”. Ta unikatowa maszyna do cięcia z napędami liniowymi pozwala na maksymalną prędkość cięcia ponad 200-250 m/min oraz posiada przyśpieszenie ok. 8-13 m/s2.


Cięcie szkła laminowanego

38-fot2

Stoły do cięcia szkła laminowanego występują od typów półautomatycznych EcoLam 33, 37, 46 i 60 do całkowicie zautomatyzowanych typów ProLam 37, 46 i 60 lub AdvaLam 37 i 46 dla szkła o wymiarach 3x2 m lub 6x3 m.

 

Wszystkie całkowicie zautomatyzowane urządzenia mogą być także dostarczane z wyposażeniem do cięcia kształtowego i usuwania miękkiej powłoki na krawędziach przy pomocy podwójnej głowicy do cięcia i podwójnej do szlifowania.


Podwójna głowica do szlifowania ze ściernicami 10 milimetrów i 20 milimetrów jest bardzo korzystna w przypadku szkła laminowanego, jeżeli nie stosuje się odcinania marginesów.


Automatyczny załadunek

38-fot3Dostępne są automatyczne sztaplarki dwustronne lub jednostronne, ładowarki kompaktowe i bramowe. Załadunki tego typu zyskują coraz większą popularność z takich względów, jak bezpieczeństwo, większa wydajność i wzrastające stosowanie specjalnych typów szkieł. Dwustronne ładowarki w wersji 3x2 m i 6x3 m dostępne są z pozycjami do 5 (10 stojaków), podczas gdy systemy bramowe mogą mieć nieskończenie wiele konfiguracji, mogą wykorzystywać ‘A’ i ‘L’, jak również kompaktowy magazyn. Ładowarki bramowe 6x3 m mogą pobierać tafle także bezpośrednio ze stojaków dostawczych.


Automatyczne łamanie szkła

38-fot4Dostępne rozwiązania konstrukcyjne łamania automatycznego dostosowane są do szkła o wymiarach 6x3 m lub 3x2 m. Można wybierać między trzema opcjami: X-Breakout, X-/Y-Breakout lub X-/Y-/Z-Breakout, a wydajność może być zwiększona przy mniejszym nakładzie pracy.


Wyjątkowe opcje
System ReMaster

38-fot5

System ReMaster do optymalizacji obróbki resztówek był już prezentowany w 2004 r. na targach i od tego czasu podlegał ustawicznemu doskonaleniu. Ten innowacyjny system pozwala także na przechowywanie niedokrojonych tafli wszelkiego typu powyżej linii cięcia szkła float. Mogą one być pobierane jako pierwsza tafla przy nowej serii szkła, co w znaczącym stopniu zmniejsza ilość odpadów. System może być także montowany przy automatycznych stołach do cięcia szkła laminowanego Advalam lub ProLam.


System ReMaster jest obecnie dostępny jako system ReMaster UNIVERSAL, umożliwiający jego włączenie do już istniejących linii cięcia szkła float lub laminowanego innych producentów urządzeń do cięcia. Stwarza to podstawę do wydajnej produkcji przy wszystkich typach i grubościach szkła. Oferuje optymalne wykorzystanie pozostających resztówek. Zmniejsza koszty materiałowe i znacząco zmniejsza niepotrzebne przeładunki.


ReMaster dysponuje swoim własnym oprogramowaniem, które może być połączone przy pomocy zdefiniowanego złącza z istniejącymi pakietami oprogramowania. Przechowywane, pozostałe po rozkroju tafle są wskazywane na ekranie maszyny ReMaster, którą można połączyć także z biurem przygotowania produkcji.


Wyposażenie obejmuje poziomy system magazynowania powyżej stołu do cięcia, który może zawierać 20-35 „poziomów”, oraz wspornikowej części podnośnikowej, która pobiera szkło ze stołu do cięcia do systemu magazynowego i vice versa.


System oferuje dwa rozwiązania dla użytkowników szkła 6x3 m, zmniejszający ilość odpadów przy zwiększonej wydajności. Wyniki optymalizacji dla tafli 6x3 metrów były zawsze bardzo dobre, ale ta wydajność nie uwzględniała resztkowych tafli, które mogą mieć 4,5x3 m lub choćby 1x3 m.


Chociaż resztówki mogą być ponownie użyte, to ich wyładowywanie z pierwotnego cyklu i ponowne ładowanie jest czasochłonne i te podwójne przeładunki mogą powodować porysowania, odpryski itp. 


Wyładunek resztówek wymaga ponadto użycia suwnic, które mogą być już zajęte i w wielu wypadkach szkło może być transportowane na wiele metrów od linii cięcia, co jest czasochłonne. ReMaster likwiduje ten problem dzięki swoim wyjątkowym rozwiązaniom w zakresie podnoszenia, przechowywania i ponownego załadunku.


Rama podnośnikowa ReMaster może być umieszczona z przodu linii cięcia, która jest zasilana albo przez dwustronną sztaplarkę albo przez system bramowy i może automatycznie łamać resztówki w celu ich załadunku do systemu składowania, zwłaszcza wówczas, gdy przetwarzamy dużo różnych typów szkła.


System SortJet

38-fot6

System SortJet firmy HEGLA jest stosowany w połączeniu z dynamiczną optymalizacją, dla zapewnienia płynnego i elastycznego przebiegu produkcji. Formatki w optymalizowanym cyklu są sortowane z chaotycznej sekwencji łamania w określoną sekwencję produkcji.


System SortJet w połączeniu z dynamicznym buforem automatycznie napełnia jeden stojak ukośny po drugim i skraca proces produkcji do preferowanej sekwencji zasilania. Jako alternatywę dla tego rozwiązania poza linią produkcyjną (sortowanie do stojaków ukośnych) HEGLA oferuje także sortowanie w ramach linii, z bezpośrednim podłączeniem bufora SortJet do linii do zespalania.


Operator oddziela ręcznie odpady i formatki po cięciu w osi Z i umieszcza na ogranicznikach ustawczych na transporterze z poduszką powietrzną. System z kamerą o dużej rozdzielczości wykrywa kształt szyby i sprawdza go z danymi z programu optymalizacji. Można obrabiać nie tylko prostokątne szyby, ale także trójkątne, trapezoidalne lub półokrągłe. Automatyczny moduł obrotowy ustawia szyby do pozycji pionowej.


Kierunek, w którym ustawiana jest formatka, zależy od jej pozycji w zespoleniu. 

 

Obróbka krawędzi dla szkła chronionego powłoką (szkło laminowane firmy GUARDIAN) 

38-fot7

Specjalny moduł szlifierski HEGLA umożliwia obróbkę krawędzi szkła zabezpieczonego powłoką bez potrzeby wcześniejszego usuwania tej powłoki. Powłoka jest usuwana w strefie obróbki podczas procesu szlifowania. System usuwa ścier i strzępy powłoki z tafli szklanej.


W strefie nie poddawanej obróbce powłoka pozostaje na szkle, które nadal jest idealnie zabezpieczone. Specjalna ściernica zapewnia czyste przejście pomiędzy strefą usuwania powłoki a pozostawioną powłoką.


Ten nowy moduł obróbki krawędzi jest dostępny dla nowych maszyn, ale może być także wykorzystywany do modernizacji już zainstalowanych.


Narzędzie do okrawania PVB

38-fot8

Podczas produkcji szkła laminowanego ciekła powłoka PVB tworzy wylewki, które stwarzają powszechnie problemy podczas dalszej obróbki. Problemy te występują głównie w procesie cięcia, ponieważ tafle szklane muszą być ustawiane idealnie w osi. Niepoddane okrawaniu tafle szkła laminowanego powodują ryzyko niedokładnego ustawienia w osi.


Przy pomocy narzędzia do okrawania PVB zachodząca na siebie powłoka jest okrawana wzdłuż osi X oraz osi Y przed przeniesieniem tafli szklanej na stół do cięcia. Proces okrawania nie powoduje uszkodzenia krawędzi szkła.


Okrawane krawędzie zapewniają dokładne ustawienie tafli w osi w maszynie do cięcia szkła, a także unika się problemów transportowych w linii IG.


Dokładne ustawienie w osi stanowi kluczowy problem, zwłaszcza dla powlekanego szkła laminowanego, ponieważ etapy procesu „usuwanie powłoki z krawędzi szkła” i „cięcie” są realizowane na różnych stanowiskach.

 

Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Wellendorf
Area Manager, HEGLA GmbH & Co. KG

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 1/2013

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.